Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 8. september 2006

TeadaanneÜldkogu koosolek toimub 13. septembril, algusega kell 10.00 Siseministeeriumi IV korruse saalis, Pikk 61. Kutse ja muud materjalid saadame täiendavalt.

Austatud läbirääkijad!

Regionaalministri ülesandel edastan Teile eelteate Vabariigi Valitsuse
ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu
delegatsiooni läbirääkimiste üldkogu koosoleku toimumise kohta. Koosoleku
päevakorra põhiküsimuseks on kavandatud läbirääkimiste lõpp-protokolli 2007.
aasta riigieelarve osas arutelu ja allkirjastamine.

Töörühmade esimeestelt ootame materjale lõpp-protokolli eelnõu jaoks
hiljemalt 8. septembriks.

Lugupidamisega
Igor Ligema