Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 30. juuni 2006

Ratas andis Brüsselis üle rohelise pealinna memorandumiTALLINN, 29. juuni, BNS - Tallinna linnapea Jüri Ratas andis neljapäeval Brüsselis Euroopa Komisjonile üle memorandumi, millega tehakse ettepanek hakata välja andma Euroopa rohelise pealinna tiitlit.

Ratas kohtus lühivisiidil Euroopa Komisjoni esindajatega, Euroopa Liidu regionaalpoliitika voliniku Danuta Hübneri ning keskkonnavoliniku Stravos Dimasega.

Ratas tutvustas visiidil rohelise pealinna ideed ning andis üle 15. mail Euroopa linnade esindajate allkirjastatud memorandumi, millega tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek hakata välja andma Euroopa rohelise pealinna tiitlit, tunnustades sellega igal aastal üht keskkonnasõbralikku linna.

Ettepaneku kohaselt saaks igal aastal Euroopa rohelise pealinna tiitli säästva arengu põhimõtteid järgiv linn, kus on parandatud ühistranspordi kvaliteeti, laiendatud parkide ning haljasalade pindala, juurutatud nüüdisaegset jäätmekäitlust ja rakendatud innovaatilisi lahendusi linna üldise elukeskkonna parandamiseks.

Ratas ütles BNS-ile, et rohelise pealinna idee leidis Euroopa Komisjonis toetust.

Ühtlasi lepiti tema sõnul kokku, et moodustatakse rahvusvaheline, Euroopa Komisjoni ning Euroopa linnade esindajatest koosnev töögrupp, kes töötaks välja statuudi, mille alusel tiitlit võiks anda. Rühma esimene kohtumine peaks Ratase sõnul toimuma septembris või oktoobris Brüsselis.

Ratas lisas, et praegu on veel vara öelda, millal antakse välja esimene rohelise pealinna tiitel. Samas tõi ta näiteks, et kultuuripealinna tiitli väljaandmiseni kulus kaks aastat.

Ratas algatas Euroopa rohelise pealinna idee selle aasta alguses, seni on seda toetanud 39 linna.

Tallinna toimetus, +372 610 8810, sise@bns.ee

Baltic News Service