Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 3. märts 2006

Ptk. Kohalike omavalitsuste tugevdamine ja regionaalpoliitikaVäljavõte Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Eestimaa Rahvaliidu koalitsioonileppest

"25. Valitsusliit peab Eesti arengu võtmeküsimuseks kohalike omavalitsuste tugevdamist, nende iseseisvuse ja tulubaasi suurendamist, maakondliku koostöö tõhustamist.

26. Valitsusliit suurendab üksikisiku brutotulult kohalikele omavalitsustele eraldatavat määra alates 2006 1. jaanuarist 11,8 protsendini.

27. Valitsusliit suurendab tasandusfondi vähemalt samas tempos riigieelarve keskmise kasvutempoga.

28. Valitsusliit jätkab kohalike omavalitsuste vabatahtliku liitumise toetamist.

29. Valitsusliit töötab välja ja võtab vastu regionaalarengu suunamise seaduse.

30. Valitsusliit suurendab kütuseaktsiisist kohalike teede korrashoiu rahastamiseks kohalikele omavalitsustele eraldatavat määra.

31. Valitsusliit määrab kindlaks linna läbivate riigimaanteede renoveerimise ja korrashoiu rahastamise põhimõtted.

32. Valitsusliit jätkab kohalike investeeringute riiklikku toetamist.

33. Valitusliit lihtsustab oluliselt kohalikele omavalitsustele nende ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maa munitsipaliseerimise protseduure, tagades munitsipaliseeritud maa sihtotstarbelise kasutamise. Valitsusliit võtab vastavad seadusemuudatused vastu hiljemalt juunis 2005."