Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 28. november 2005

Peaminister: hea riigivalitsemine eeldab partnerite kaasamist25. november 2005, BNS Newswire. Peaminister Andrus Ansip esines täna kodanikuühiskonna konverentsil “Väike riik, suur ühiskond” kõnega, kus ta rõhutas valitsusasutuste, kodanikuühenduste ja ettevõtete esindusorganisatsioonide koostöö ja partnerluse vajalikkust.

“Meie ühiskond on suur, aga me oleme võimelised seda veel suuremaks muutma,” sõnas Ansip. Konverentsil tutvustas peaminister riigi ja tema partnerite poolt koostöös väljatöötatud kaasamise head tava ja avaldas lootust, et kaasamine saab enesestmõistetavaks osaks avaliku sektori töös.

Ansipi sõnul on kaasamise hea tava põhimõtete kogum, mis sisaldab soovitusi nii valitsusasutustele kui kodanikuühendustele jõudmaks koos tulemusteni, mis tagavad ühiskonna sujuva arengu. Kaasamise heas tavas tähtsustatakse selget eesmärki, avatud suhteid ja tulemustele orienteeritust.

“Mida rohkem me kaasame otsuste langetamisel kõiki osapooli, seda parem on meie riik ja suurem meie ühiskond,” lausus Ansip.

Peaminister tõi oma kõnes esile asjaolu, et kaasamispraktika on avaliku sektori puhul siiani olnud erinev - leidub nii häid kui ka halvemaid näiteid.

“Seaduste loomisel on oluline, et erinevad huvipooled oleksid koondunud ja neil on võimalus väljendada oma seisukohti. Tähtsad on seejuures tasakaalustatus ja võrdne kohtlemine.”

Lõpetuseks rõhutas peaminister kaasamise hea tava rakendamise vajadust nii valitsusasutuste kui kodanikuühenduste poolt.

“Me ise peame, saame ja oleme kohustatud olemas selles riigis osalised,” sõnas ta.

Kaasamise hea tavaga saab tutvuda valitsuse koduleheküljel
http://www.valitsus.ee/ - kaasamise hea tava.

EMSL IV kodanikuühiskonna konverents “Väike riik, suur ühiskond”: http://www.ngo.ee/konverents/


Lisainfo:

Inga Jagomäe
valitsuse kommunikatsioonibüroo direktor
639 5706

Valitsuse kommunikatsioonibüroo briifinguruum
press@riik.ee
http://www.riik.ee/brf/