Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 21. november 2005

Riiklikud arengukavad


Valdkonnad:

Üleriigilised arengukavad
Majandus
Turism
Haridus ja teadus
Tervishoid, sotsiaalhoolekanne, noorsootöö
Põllumajandus ja primaarsektor (kalandus,metsandus)
Keskkond
Side, transport, teedeehitus
Energia
Elamu- ja kommunaalmajandus
Regionaalareng ja regionaalpoliitika

Riiklikud strateegilised arengukavad