Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 30. mai 2018

Euroopa Säästliku Energia nädala energiapäev: "Puhtale energiaallikale üleminek"Konverents on osa Rakvere Rohenädalast 2018,toimub ka avalik mõttevahetus Euroopa Liidu tuleviku teemal.

Videoülevaade (Soundland OÜ):
https://www.flickr.com/gp/141049498@N07/q81i5n

Meediakajastusi:

Euroopa kajastus: 
https://www.eusew.eu/energy-days/eu-covenant-mayors-climate-energy-taking-about-future-europe

Üle-eestiline meedia
TV3
https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2018/05/24/eesti-esimesel-talanoal-vahetati-ideid-keskkonda-saastvast-energiast

Tallinna TV
https://tallinnatv.eu/uudised/uudislood/17306-2018-05-26-rakveres-peeti-esimest-talanoad

Kuulutaja
http://www.kuulutaja.ee/rakveres-toimus-eile-eesti-esimene-talanoa/

Virumaa Teataja /Postimees 
https://virumaateataja.postimees.ee/4492558/konverentsil-raagitakse-energiasaastust

https://virumaateataja.postimees.ee/4493535/mida-tuleks-muuta-avalda-euroopa-kohta-arvamust
 
https://virumaateataja.postimees.ee/4493908/galerii-taaskasutus-ja-okolaat-rakveres?gallery=124352&image=7861644

Sotsiaalmeedia 
 
https://www.facebook.com/events/116937258981707/

https://www.facebook.com/events/1255845187881442/

 

Toetajate logod

"Ülemaailmne linnapeade kliima- ja energiapakt - räägime Euroopa tulevikust".

Euroopa Säästliku Energia nädala energiapäev: "Puhtale energiaallikale üleminek".

Konverents on osa Rakvere Rohenädalast 2018, toimub ka avalik mõttevahetus EL tuleviku teemal.

Eesti esimene Talanoa* dialoog riigi ja kohalike omavalitsuste vahel.

24.
mai 2018
ART HOTEL KONVERENTSIKESKUS
(Lai 18, Rakvere, 44308)

  PÄEVAKAVA

12.30 – 13.00 Saabumine ja kohv

13.00 – 13.15 Soojendus konverentsiks – mõttevahetus Euroopa teemal
Osalejad täidavad üheskoos lühikese  veebiküsitluse mõttevahetusest Euroopa teemal.

Slaidikava
Osale arutelul Euroopa tuleviku üle - slaidikava

/moderaator : ajakirjanik Kristel Tell/

13.15 – 13.20 Tervitus

Marko Torm, Rakvere linnapea

13.20 – 13.50 Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030

Madis Laaniste, strateegilise planeerimise juht, energeetika osakond, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  
Slaidikava

13.50 – 14.10 Üleminek puhtale energiale Euroopas ja linnapeade pakt 2030. Avaliku- ja erasektori partnerite aktiivne kaasamine kohaliku säästva energia tegevuskava ettevalmistamisse ja elluviimisse

Aare Vabamägi, energiaekspert, Tallinna Energiaagentuur
Slaidikava

14.10 – 14.30 Energiatõhusad   lahendused Rae valla näitel ja digitaalsed võimaluse omavalitsustele Euroopas

Mart Võrklaev, Rae vallavanem, Euroopa Regioonide Komitee liige,  Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige
Slaidikava

14.30 – 15.00 Ülemaailmne linnapeade kliima- ja energiapakt - räägime Euroopa tulevikust – Rakvere kümne aasta tulemused

Andres Jaadla, Rakvere linnavolikogu liige, Euroopa Regioonide Komitee liige
Slaidikava

15.00 – 15.20 Euroopa Regioonide Komitee – kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hääl usalduse taastamsie Euroopa Liidus,   EL eelarveperiood 2021-2027

Uno Silberg, Euroopa Regioonide Komitee liige
Slaidikava

15.20 – 15.40 Eesti Linnade ja Valdade Liidu roll dialoogis kohaliku ja riikliku tasandi vahel

Kaimo Käärmann-Liive, nõunik, Eesti Linnade ja Valdade Liit 
Slaidikava

15.40 – 16.00  Arutelu / kohvipaus

/moderaator : ajakirjanik Kristel Tell/

  16.00 – 16.20 Kümme aastat Euroopa Linnapeade Pakti Tallinnas. Tallinna suunad rohelisele ja keskkonnasõbralikule arengule

Züleyxa Izmailova, Tallinna avilinnapea

16.20 – 16.40 Linnapeade pakt – energiasäästu kavad - Tallinn 2050 – targad hooned, tark mobiilsus ja tark avalik ruum – Tallinna kogemus

Pille Arjakas, Juhataja asendaja, Tallinna Energiagentuur 
Slaidikava

16.40 – 17.00 Euroopa tulevik ja kohalike elanike toetus EL linnapeade paktile kliima ja energia alal

Züleyxa Izmailova, Andres Jaadla, Uno Silberg, Pille Arjakas, Kaimo Käärmann-Liive

Avatud paneel arutelu ja diskussioon konverentsil osalejate vahel

/moderaator : ajakirjanik Kristel Tell/

17.00 – 17.10  Arutelu ja konverentsi lõpetamine

/moderaator : ajakirjanik Kristel Tell/

17.10 - 18.00 Ringkäik Rakvere Targas Majas (Lai 20) (soovijatele)

Rakvere tark maja on esimene omataoline avalik hoone Eestis. See on ehitatud testkeskkonnaks ja katsepolügooniks, et selgitada kui palju on võimalik ühiskondliku hoone toimimisel kasutada päikeseenergiat ja maasoojust. Hoone ehitamisel on planeerimisest kuni ehituse lõpuni kasutatud BIM metoodikat. Ringkäigu raames tutvutakse hoonega ’vundamendist katuseni’ ja selgitatakse selle ehitusprotsessi.

Renoveeritud kortermajad Seminari tänaval (soovijatele)
Seminari tänava rekonstrueerimiseks viis linn läbi piirkonna tüüpkortermajade fassaadide ideelahenduse arhitektuurivõistluse ning tänaseks on enamik tänava kortermajadest jõudmas renoveerimisega lõpule.

* "Talanoa on väljend, mida kasutatakse Fiji’l ja teistel Vaikse ookeani saartel tähistamaks kaasavat ning läbipaistvat dialoogi. Talanoa’t kasutatakse ühistes huvides lugude jagamiseks, empaatia kasvatamiseks ning tarkade otsuste langetamiseks. Talanoa käigus jagatakse lugusid rääkides ideid, oskusi ja kogemusi. Ühise empaatia ja arusaamise toel kasvab osalejatevaheline usaldus. Teiste süüdistamine ja asjatu kritiseerimine ei aita kaasa ei vastastikuse usalduse ega respekti kasvule ning on seetõttu Talanoas sobimatu. Luues turvalise keskkonna üksteise austamiseks, soodustab Talanoa stabiilset ning kaasavat dialoogi, et luua osapoolte ühishuvis häid otsuseid.”

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/2018-talanoa-dialogue-platform

** Päevakavas on võimalikud on muutused

Konverentsi toetavad:
Toetajate logod


Osalemiseks on vaja eelregistreerimine andres.jaadla@rakvere.ee

-  -  -  -
MIS ON "MÕTTEVAHETUS EUROOPA TEEMAL"?

Pilt - räägime Euroopast

Osalejad täidavad üheskoos lühikese  veebiküsitluse  mõttevahetusest Euroopa teemal!
 
„Mõttevahetus Euroopa teemal“ on Euroopa Regioonide Komitee käivitatud algatus, et pakkuda kodanikele võimalus tutvustada oma ideid, mõtteid ja arvamusi selle kohta, milline Euroopa Liit peaks olema. Sellega seoses palutakse kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel alustada dialoogi oma kodanikega, et saada tagasisidet nende ELi tulevikuga seotud murede, mõtete, ettepanekute ja ideede kohta. Komitee võtab endale kohustuse teha kodanike hääl kuuldavaks Euroopa tuleviku üle peetavas käimasolevas poliitilises arutelus ning alustada inimestega selges ja arusaadavas keeles dialoogi ühiste väärtuste üle ja pakkuda neile võimalus tuua nende mured ja konkreetsed ettepanekud ELi tasandi arutellu.