Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 7. aprill 2017

KOV vastupanuvõime ja elanikkonna kaitse korraldamineKolmapäev 15. märts 2017 a.
SAAL ANDANTE

11.20-17.00

Kõnejuht: Maido Nõlvak, Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja

11.20-11.30 Sissejuhatus
Andres Anvelt, siseminister

11.30-12.05 Ohud ümbritsevas keskkonnas KOV vastupanuvõime vaates
Hannes Kont, Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler

12.05-12.50 Kuidas jääda ellu elutähtsa teenuse katkestusel?
Galina Danilišina, Siseministeeriumi elutähtsa teenuse nõunik

12.50-13.40 Lõuna

13.40-14.25 KOV kui tugisammas ja eestvedaja kriisireguleerimisel
Jaanis Otsla, Siseministeeriumi osakonnajuhataja asetäitja kriisireguleerimise alal

14.25-15.10 Kuidas valmistada elanikkonda kriisideks elanikkonnakaitse vaates?
Margo Klaos, Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juht 

15.10-15.25 Kohvipaus

15.25 KOHALIKUD OMAVALITSUSED ja VABAÜHENDUSED ELANIKKONNA KAITSEL

Kõnejuht: Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees, Antsla Vallavolikogu esimees

15.25-15.55 KOV KRIISIKAVA tegevused Harku valla näitel
Erik Sandla, Harku abivallavanem
Taniel Vain, Harku vallavalitsuse Planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja

15.55-16.20 Koostöö KOViga ja eeldused selle paremaks korraldamiseks
Priit Laos, Päästeameti Põhja päästekeskuse juht

16.20-16.45 Päästeliit, üks võimalus kuidas tagada abi kättesaadavus maapiirkondades
Margus Vetsa ja Peeter Mahon, Päästeliit

16.45-17.00 Mida on KOV-il võita kaitse alasest koostööst Eesti NATO Ühinguga ja
teiste vabaühendustega?
Krista Mulenok, Eesti NATO ühingu juhatuse liige