Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 21. märts 2017

Taavi Aas, tervitusTaavi Aas avakõne
Linnade Valdade Päevad 2017


Lugupeetud proua president, proua suursaadik, minister, Eestimaa linnade ja valdade esindajad, külalised.

Mul on suur au tervitada Teid kõiki nii  Linnade Liidu kui ka Tallinna linna poolt.

Oma eelmise aasta avakõnes siin samas saalis tõin ma välja asjaolu, et meie ümber on palju muutusi. Sel aastal olen sunnitud sama seisukohta  kordama, sest viimase aasta sees on toimunud palju sündmusi nii Eestis kui mujal maailmas, mille realiseerumise tõenäosust sai aasta tagasi veel suhteliselt madalaks peetud. Brexit on tänaseks reaalsuseks saamas ning eeloleval aastal valivad endale uued riigipead Euroopa kaks suurriiki – Saksamaa ja Prantsusmaa. Euroopa Liidu ja rahaliidu liikmena oleme me tihedalt seotud teiste  liikmesriikidega ning peame valmis olema selleks, et  nendes suurriikides toimuv võib ka meile mõju avaldada. Peame arvestama, et muutused on paratamatud ning tuleb leida paremaid viise nendega kohanemiseks.

Teiselt poolt tuleks olla järjepidev Eesti jaoks oluliste protsesside elluviimisel. Kui eelmisel aastal sai rääkida haldusreformi käivitamisest, siis tänaseks on sellest saanud uus reaalsus ning ilmselt on viimast korda siin saalis koos nii suur arv inimesi, kes kannavad täna linna- või vallajuhi tiitlit. Aasta pärast peaks nende isikute arv olema väiksem,  kuid loodetavasti on tekkivad ühendomavalitsused tugevamad ja suudavad pakkuda elanikkonnale senisest paremaid teenuseid.

Eesti omavalitsused peavad muutuma tugevamateks ning lisaks sellele on kohalikule tasandile vaja senisest rohkem otsustamisõigust. Kuigi mõned probleemid tunduvad kaugelt vaadatuna tühised, võivad need kohalike elanike jaoks olla elulise tähtsusega. Loogiline oleks, et kohalike inimeste  muresid peaks saama lahendada kohalikul tasandil ja omavalitsusjuhid ei peaks saama rahandusministri käest kirja, kus palutakse põhjalikult kaaluda kulutuste tegemist, võimalusel nende vähendamist, ärajätmist või edasilükkamist – nii nagu juhtus see 2009.aastal. *

Mainimata ei saa jätta asjaolu, et eeloleval aastal  täidab Eesti olulist rolli Euroopa Liidu eesistuja riigina ning Tallinna linnal on suur au  võõrustada külalisi teistest liikmesriikidest. Mul on hea meel, et ürituste peamiseks toimimise kohaks on valitud meie omapärase arhitektuuriga Kultuurikatel. Lisaks meie kaunile vanalinnale ja kaasaegselt renoveeritud Kultuurikatla ruumidele saavad külalised tutvuda ka Tallinna linna algatusega pakkuda kodanikele tasuta ühistransporti.  Meil on plaanis Tallinna linna algatust tutvustada ka väliskülalistele. Ja ma loodan, et hea uudis teile kõigile - Linnade Valdade Päevade osalejatele on rinnamärgi ettenäitamisel sõit tasuta.

Tallinnas on viimastel aastatel tehtud mitmeid suuri investeeringuid, käimas on Tallinna Lennujaama ja kesklinna vahelise trammiühenduse ehitus, plaanis on Reidi tee rajamine, mis peaks aitama sujuvamaks muuta linna läbivat liiklust.  Soovitan kõigil osalejatel läbi astuda ka Tallinna linna stendist, kus tutvustatakse linna poolt pakutavaid teenuseid. Aga juhuks kui Ülemiste vanake peaks tulema ja küsima  – kas Tallinn on valmis? Siis minu poolt on vastus, et „Ei Tallinn ei ole veel valmis, aga meil on juba täna palju head nii oma elanikele kui külalistele pakkuda!“

Seisan Teie ees ka kui Linnade Liidu juhatuse esimees ning eelmisel kuul toimunud Linnade Liidu volikogu koosolekul kiideti heaks mõned muudatused liidu põhikirjas. Kajastamaks uut tekkinud olukorda paremini on plaanis Linnade Liit tulevikus nimetada „Eesti Linnade ja Valdade Liiduks“. Selleks, et võimaldada suuremal hulgal omavalitsuste esindajatel osaleda otseselt otsustamise protsessis soovime tõsta juhatuse liikmete arvu seniselt seitsmelt kolmeteistkümnele. „Omavalitsuste hääl“ on vaja muuta valjemaks, et kõik meie head mõtted  jõuaksid kiiremini ka  riigi tasandile. Seoses sellega kutsun kõiki praegusi ja tulevasi omavalitsusjuhte liituma Linnade Liiduga või siis tulevase Linnade ja Valdade Liiduga, et ühendada oma jõud kohalike huvide kaitsmisel.