Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 30. märts 2016

VariaKolmapäev, 16. märts
SAAL ALLEGRO

12.00-17.20

Kõnejuhid:
Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees
Ott Kasuri
, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor

Elu MAAL nimega EESTI

12.00-13.00
Maaelu arengukava, uus periood, uued tegevused
Urmas Kruuse, maaeluminister

Regionaalpoliitiline tugi maapiirkondadele
Priidu Ristkok,  Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika osakonna juhataja

Maaturism    
Raili Mengel, MTÜ Eesti Maaturism tegevjuht

Maaelu tegude festival
Anneli Kana, Külaliikumise Kodukant juhatuse liige, Metsanurme külaseltsi tegevjuht

LEADER
Piret Leskova
, Eesti Leader Liit tegevjuht

13.00-13.20 Eesti Rahva Muuseum kui kogu eesti pärandi hoidja
Tõnis Lukas, Eesti Rahva Muuseumi direktor  

13.20-13.35 Work in Estonia: Eesti kui talendimagnet
Kata Varblane, EAS, Välisinvesteeringute keskus, välissuhete valdkonnajuht

13.35-14.00 Lõuna

Paremate avalike teenustega Eesti
14.00-15.00

Avalikud teenused - kontseptsiooni tutvustamine
Vabaühendused, omavalitsused, riigiasutused -roll teenuste arendamisel, - hankimisel,
- osutamisel, - kestvusel
Merlin Sepp, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
Evelin Sepp, Teenuste Koda, tegevdirektor
Katri-Liis Reimann, PhD, Tallinna Ülikool, avaliku juhtimise dotsent

Lapsed, noored, eakad – elu ja tervis
15.00-16.00

Perearstikeskused, perearsti teenuse kättesaadavus maapiirkondades
Pille Saar, Terviseameti esmatasandi tervishoiu osakonna juhataja

Kas perearsti teenus on patsientidele kättesaadav maapiirkondades    
Kadri Tammepuu, Eesti Patsientide Liidu juhataja

16.00-16.30 Kas sunniraha on õiglane lahendus KOV jaoks?
Marko Rüü
, Päästeameti tuleohutuse osakonna juhataja

16.30-17.00
Mida KOV võidab soolisest võrdõiguslikkusest kohalikus omavalitsuses
Liisa Pakosta, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

17.00-17.20
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) karjäärinõustamine - kellele? Milleks?
Vahur Kask, Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakond, karjäärinõustaja
Piret Luik, Töötukassa Läänemaa osakond, karjäärinõustaja