Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 29. märts 2016

HaldusreformNeljapäev, 17. märts 2016
SAAL GRANDE 3


10.00-15.00

Moderaatorid:
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor
Mikk Lõhmus, Lääne-Nigula vallavanem

10.00-10.10 Sissejuhatus

10.10-10.30
Haldusreformi arutelude sõlmpunktid kevadel 2016
Ave Viks, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik

10.30-10.50
2016-2017 aasta haldusreformi mõte ja eesmärgid
Georg Sootla, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, avaliku
poliitika professor

10.50-11.20 Omavalitsuste ülesannete ja tulubaasi hindamise tulemused
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste
finantsjuhtimise osakonna juhataja

11.20-11.40 Lääne-Harju valla ühinemisläbirääkimised (Saue linn, Saue vald, Kernu
vald, Nissi vald)

Andres Laisk, Saue vallavanem

11.40-12.00
Maakondliku omavalitsusliidu roll haldusreformis
Silvi Ojamuru, Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

12.00-12.20 Haldusreformi arutelud Ida-Virumaal
Veikko Luhalaid, Vaivara vallavanem, Ida-Virumaa  Omavalitsuste Liidu esimees

12.20-12.30
Arutelu

12.30-13.00 Lõuna

13.00-13.20
Finantsplaneerimisest kohalike omavalitsuste ühinemisel
Kaidar Raudmets, Danske Bank, Regionaalse äripanganduse osakonna juhataja

13.20-14.00
Diskussioon - Ühinenud omavalitsuste finantssuutlikkus ja kogemused
finantssuutlikkuse tugevdamiseks
Diskussiooni juhib Kaidar Raudmets

14.00-14.20 Haldusreformi väljakutsed ja sihid Saaremaal
Madis Kallas, Kuressaare linnapea, Saaremaa Omavalitsuste Liidu esimees

14.20-14.40 Viljandi maakonna lahendused haldusreformis
Tarmo Loodus, Viljandi Kutseõppekeskuse direktor, Viljandi Vallavalitsuse liige

14.40-15.00
Konsultandi pilk kohalike omavalitsuste ühinemise korraldamise
võtmeküsimustes

Kersten Kattai, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, avaliku halduse lektor