Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 29. märts 2016

Kohaliku arengu trendid ja võimalusedKolmapäev, 16. märts 2016
SAAL GRANDE 3


14.00-17.10

Moderaatorid:
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor
Andres Kaarmann, Eesti Linnade Liidu arendusdirektor

14.00-14.10 Avasõnad

14.10-14.30 Regionaalarengu trendid ja väljakutsed mujal maailmas
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

14.30-14.50 Väljakutsed kohalikus arengus
Mihkel Servinski, Statistikaameti peaanalüütik

14.50-15.10
Koolide, ettevõtete ja kohalike omavalitsuste koostöö teadmistemahuka
majanduse arengu mootorina

Signe Ambre, Eesti Teadusagentuuri (ETAg) teaduse populariseerimise osakonna
arendusjuht

15.10-15.30 Kohaliku omavalitsuse finantssüsteemi uus perspektiiv. Pilk virtuaalse
eelarverakenduse võimalustele

Ellen Tohvri, Eesti Finantsteenuste Agentuuri (EFTA), finants-ja juhtimissüsteemide
ekspert

15.30-15.50 Kohvipaus

15.50-16.10
Tartu - atraktiivne tulevikuideede andja ja kandja
Jarno Laur, Tartu abilinnapea

16.10-16.30
Jõhvi – Ida-Virumaa hea, nutikas ning atraktiivne arengu- ja kultuurikeskus
Rein Luuse, Jõhvi Vallavalitsuse arendusnõunik

16.30-16.50
Kas Eestis tuleb uus rändepööre? Vanusstruktuuri ja rändevoogude
muutumise ning hõbe- ja rohemajanduste mõju elanike paiknemisele 2030+

Garri Raagmaa, Tartu Ülikool, regionaalplaneerimise dotsent

16.50-17.10
Kohaliku arengu küsimuste TOP(10) Euroopa Liidu Regioonide Komitee
(CoR) vaates

Uno Silberg, dr (maj), Kose Vallavolikogu esimees, CoR/EA asepresident