Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 28. märts 2016

SiseturvalisusKolmapäev, 16. märts
SAAL GRANDE 2


11.30-17.00
Ühiskondlik ootus on, et turvalisuse tagamiseks suurendataks reageerivat võimekust ehk
politseinike ja päästjate arvu ja tehnikat, samal ajal ei ole riigil majandusliku
(riigieelarve) ja demograafilise (töövõimelise elanikkonna vähenemine) olukorra tõttu
võimalik neile ootustele vastu tulla
https://www.siseministeerium.ee/et/stak

KES TÄIDAB ÜHISKONDLIKU OOTUSE?

Moderaatorid:
Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär
Triin Roosve, Sisekaitseakadeemia õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse lektor
Moderaatorite kokkuvõte - slaidikava

11.35-12.00 Väljakutsed Eesti turvalisusele, kogukonnakeskne turvalisus, koostöö ja
KOV võimalik roll

Raivo Küüt, Siseministeeriumi asekantsler

12.00-12.25 Abipolitseinike ootused KOVile ja riigile, kuidas aidata abistada
Dein-Tom Tõnsing, Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees

12.25-12.50 Kes kaitseb avalikku korda?
Jüri Mölder, Tartu linnasekretär

12.50-13.20 Lõuna

13.20-13.45
Sisejulgeoleku tagamine õhenevas riigis
Kalev Härk, Valga linnapea

13.45-14.10
Kogukondliku ja piirkondliku politseitöö korraldus, muutused ja
väljakutsed

Kalvi Almosen, Politsei- ja Piirivalveameti  arendusosakonna ennetuse ja
süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik, politseikolonelleitnant

14.10-14.35 Kohaliku tasandi kuriteoennetuse uuringu tutvustamine
Märten Veskimäe, Tartu Ülikool RAKE projektijuht

14.35-15.00 Õppimiskohad uuringust ja edasised plaanid kohaliku tasandi
kuriteoennetuse edendamisel

Anu Leps, Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna
analüüsitalituse nõunik
Eimar Veldre, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna
nõunik

15.10-15.30 Kohvipaus

15.30-15.55 Turvalise elukeskkonna kujundamine üheskoos, head algatused ja
õppetunnid maakonna tasandil
Ülle Laasner ja Kaidar Kirves Rapla Maavalitsuse tervisedenduse
spetsialist ja assistent

15.55-16.20 Kogukondade roll turvalise elukeskkonna kujundamises
Anneli Kana, Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige

16.20-16.35
Turvalisemad kogukonnad – igaühe panus
Marek Väljari, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht

Arutelu ja kokkuvõte