Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 23. märts 2016

Keskkonnavaldkonna arengukõnelused – homset elukeskkonda luuakse tänaKolmapäev 16. märts
ANDANTE

11.20-17.15   

Moderaator: Mart Järvik, Järvakandi vallavanem

11.20-11.45 KOVe puudutavad muudatused keskkonnaalastes õigusaktides 2016 aastal
Marko Pomerants, keskkonnaminister

11.45-12.00 KOV-d teavitavad oma muredest ja esitavad küsimusi otse ministrile

12.00-12.20 Tallinn teel Euroopa Roheliseks Pealinnaks
Arvo Sarapuu, Tallinna abilinnapea

12.20-12.30
Mõttekoja avamine – ideid ja mõtteid ühistegevusteks ja kaasatud
olemiseks Euroopa Rohelise Pealinna aasta raamistikus
Kristiina Kupper, Tallinna Keskkonnaamet, linna maastiku arhitekt ja Irja Alakivi,
Eesti Linnade Liidu konsultant

12.30-13.30 Lõuna

Moderaator: Kaja Peterson, SEI-Tallinn programmijuht, Riigikantselei juures toimiva
säästva arengu komisjoni esimees

13.30-14.00 Maapõuestrateegia koostamine. Kes, mida, milleks?
Tiit Kaasik, Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonna nõunik - Slaidikava
Rein Raudsep, Keskkonnaministeeriumi nõunik

14.00-14.25
Riigikontrolli audit kallasradade kasutamisest. Kas omavalitsused ja
Keskkonnainspektsioon on teinud kõik endast sõltuva, et inimene pääseks
randa ja saaks kallasrajal liikuda?

Illar Tõnisson, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse osakonna auditijuht

14.25-14.55
Linnaplaneerimine kahaneva linna oludes
Jiří Tintěra, TTÜ doktorant, Valga linnaarhitekt

14.55-15.25
Eesti valmistub liituma Euroopa maastikukonventsiooniga. Liitumise
tähendus ja tähtsus riigile ja kohalikele omavalitsustele
Slaidikava
Tekst slaidikava juurde
Urve Sinijärv
, Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist

15.25-15.50 Tallinn jäätmete liigiti kogumises ning ringmajanduse edendajana võrdluses
teiste EL pealinnadega

Kristjan Mark, Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna juhataja

15.50-16.30
Kliimamuutused – strateegiline planeerimine ja ruumilise planeerimise
väljakutsed KOV-des

Merle Looring, Häädemeeste Vallavalitsuse arendus- ja keskkonnanõunik,
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži õppejõud

16.30-16.50 Korraldatud jäätmevedu hanke ettevalmistusest kuni järelevalveni KOVGIS EVALD-i abil
Vello Solna, Geodata juhatuse liige

16.50-17.10 Vaba mikrofon

17.10-17.15
Lõppsõnad


Mõned fotod .doc failis (faili koostaja: Irja Alakivi)