Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 21. märts 2016

Riigiabi eesmärgid ja mõjud vee-ettevõtluse jätkusuutlikuks arendamiseksNeljapäev 17. märts
SAAL DUETTO


10.00-13.00    

Moderaator: Vahur Tarkmees, Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor

10.00-10.15 Veeteenuse ja veemajanduse korraldamine säästva arengu eesmärkide
vaatevinklist globaalsel ja piirkondlikul tasandil

Kaja Peterson, SEI-Tallinn (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus), programmijuht

10.15-11.05
Toetused ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse (ÜVVK) arendamiseks
Peep Siim, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo nõunik

11.05-11.35
Finantsmajanduslikud tingimused toetuse saamiseks (MFA)
Maarika Kõrm, Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantsüksuse juht

11.35-11.50 Arutelu

11.50-12.05 Kohvipaus

12.05-12.50 Toetus kui riigiabi ja selle mõju ÜVVK teenuse arendamisele
Kaido Floren, Keskkonnainvesteeringute Keskuse jurist

12.50-13.00  Kokkuvõte