Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 21. märts 2016

Linna/valla majandus


 
Neljapäev, 17. märts
BOLERO 1

10.00-14.15

Moderaator: Tiit Kirss, Eesti Linnade Liidu nõunik   

10.00-10.10 Avamine

10.10-10.35 Uued välisrahastusega teeprojektid
Ain Valdmann, Phd, Tallinna Kommunaalameti juhataja

10.35-11.00 Ehitusseadustikust ning teehoidu reguleerivatest õigusaktidest
Lauri Künnapuu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teedetalituse ekspert 

11.00-11.25 Konsultant – abikäsi tee omanikule
Erko Puusaag, AS Teede Tehnokeskuse arenduse ja uuringute osakonna projektijuht

11.25-11.50 Ajaloolised alleed  - kogemused praktikast
Kersti Lootus, Lootusprojekt OÜ juhatuse liige

11.50-12.15
Targad tänavavalgustuslahendused
Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja

12.15-13.00
Lõuna

13.00- 13.25 Liiklusohutusprogrammi 2016-2025 väljatöötamisest
Alo Kirsimäe, Maanteeameti  liiklusohutuse strateegialoome juht 

13.25-13.50 Liikuvuskorraldus – linnaplaneerimise tulipunkt
Heikki Kalle, Hendrikson & Ko planeerimisekspert

13.50-14.15 Energiasäästlik mõtteviis hoonetes
Ragnar Kuusk, Esakoda MTÜ  tegevjuht  
Kalle Virkus, TREA ekspert
Marko Moring, Danfoss Eesti müügijuht