Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 20. märts 2016

Noored ja KOVKUIDAS SAAKSID NOORED JA KOHALIK OMAVALITSUS TEHA
KOOSTÖÖD KIIRELT MUUTUVA MAAILMA TAUSTAL?

Esmaspäev, 16. märts
Bolero 1

11.20-13.15

Moderaator: Triin Bõstrov, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti vanemspetsialist

11.20-11.30 Sissejuhatus “Noored muutuvas maailmas: minevik-olevik-tulevik”
Madis Lepajõe, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte ja välissuhete asekantsler

11.30-12.00 Haldusreformi arengud – tähendus noortekogude ja noortevolikogude jaoks
Ivo Visak, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees - ettekanne
Kuldar Adel, Eesti Noorteühenduste Liidu osaluskogude koordinaator

12.00-12.30 Kohaliku omavalitsuste ja noortekeskuste koostöö NEET noorte
toetamise osas
Heidi Paabort, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht ja NEET-noorte
lisatoe meetme juht
Kerli Kõiv, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse esimees ja        
noorsootöö spetsialist
Vaata ka http://tugila.ee/

12.30-13.00 KOV-ide koostöö toetamine noorsootöö teenuste arendamisel
Kaire Soomets, Eesti Noorsootöö Keskus, KOV koostöögrupi üksuse suunajuht

13.00-13.15 Lõpetamine ja lõuna