Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 21. märts 2016

Suured muudatused sotsiaaltöösKolmapäev, 16. märts
SAAL  GRANDE 1

11.20-16.40

Kõik on uus aastal kakstuhatkuusteist.

Kõnejuht: Sirje Kree, Tartu linna Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

11.20-11.40 Ootused ja soovitused sotsiaaltööle Toompealt vaadates
Aivar Kokk, Riigikogu liige, sotsiaalkomisjoni esimees

11.40-12.25 Lastekaitseseadus. Regionaalsed tugiüksused 
Eve Liblik, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse juht

12.25-12.45 STAR lastekaitsetöös ja haldusreformi valguses
Katrin Pedastsaar, Sotsiaalministeeriumi digitaalvõimekuse arendamise osakonna
sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri juht 

12.45-13.20 Toimetulek agressiivsete klientidega
Airiin Demir, kliiniline lastepsühholoog, Verge metoodika maaletooja.

13.20-14.00 Lõuna

Kõnejuht: Eike Käsi, Keila linna abilinnapea, ESTA eesistuja

14.00-14.15 Kavandatavad muudatused õigusrikkumisi toime pannud lastega tegelemisel
Elise Nikonov, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialist

14.15-14.30 Esmase psühhoosiga noorte toetusprogramm Iru noortemajas
Merike Otepalu, Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktor

14.30-14.50 Sotsiaalseadustiku üldosa seadus
Jaanus Põldmaa, Sotsiaalministeeriumi õigus- ja personaliosakonna 
õigusnõunik

14.50-15.20 Sotsiaalhoolekande seaduse rakendamisest ja sellega seoses tõstatunud 
küsimused

Tõnis Vaik, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik 

15.20-15.50 Raha ja sotsiaaltöö  
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna nõunik

15.50-16.05 Tugiisik vajab tuge
Marianne Hermann, MTÜ Maana projektijuhi abi

16.05-16.25 SKA teenused
Ebeli Berkman, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse projektijuht

16.25–16.40 Projekt „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“
Mare Naaber, Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse projektijuht