Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 24. märts 2016

RiigihankedKolmapäev,16. märts 2016 a.

Saal BOLERO 2

15.10-17.00

15.10-15.30 Parimad praktikad teisaldava vara soetamisel riigihankega
Ruti Miil, Nord Varaliising OÜ, suurkliendi müügijuht

Nord Varaliising on 8 aasta jooksul pakkunud finantseerimise lahendusi avalikule
sektorile. Peamiselt on meie kliendid koolid, lasteaiad aga ka hooldekodud ning
omavalitsused. Kõik teisaldatavad varad koondatakse ühte lepingusse ning
lisaväärtusena kaasneb varade tarneahela juhtimine.

15.30-15.45 Innovatsiooni toetavate hangete programm Eestis
Sigrid Rajalo, MKM, Majandusarengu osakond, arendusvaldkonna peaspetsialist
Vaata lisaks:
http://eafip.eu/events/major-events/eafip-major-event-paris/
https://www.innovation-procurement.org/

15.45-17.00 Aprillis 2016 saabub uute riigihangete direktiivide ülevõtmise tähtaeg, ent
riigihangete seadus on Eestis endiselt eelnõu etapis. Ettekanne keskendub eelnõu
praegustele lahendustele võrdluses praeguse RHS-ga (ehk mis eelnõu järgi muutub),
samuti käsitletakse ka teemat, kas ja mis muutub juhul, kui direktiivide ülevõtmise
tähtajaks uut seadust vastu veel ei võeta (direktiivi otsekohaldatavus).
Slaidikava
Kristina Laarmaa, LL.M., V A R U L