Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 23. märts 2016

Võlahaldus KOV-s - kes peaks tasumata arveid meelde tuletama?Kolmapäev, 16. märts 2016 a.

BOLERO 2

14.00-14.30

14.00-14.20 Võlahaldus - klienditeeninduse oluline osa!
Riin Aas, Lindorff, kliendisuhete juht

Lindorff – eelistatud koostööparter  laekumata arvete haldamises

Lindorffi eesmärk on jõuda arvete tasumiseni võimalikult kiiresti häid sissenõudmise
tavasid järgides. Lahendame Eestis  tasumata arvetega seotud küsimusi aastas 1997.
Tegutseme mitmete avaliku sektori ettevõtete partnerina keskendudes kuluefektiivsusele
ja heale klienditeenindusele tervikuna.

14.20-14.30 Valga linna võlahaldus - koostöö ja kogemused
Ragne Tsäkko, Valga linnasekretär