Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 24. märts 2016

e-KOVNeljapäev, 17. märts 2016 a.

ALLEGRO

10.00-14.25

Moderaator: Väino Olev, Tallinna IT direktor

10.00-10.20 KOVGIS EVALD 2016 – arengud ja uued arendused
Vello Solna, Geodata Arendus OÜ

10.20-10.40 Esri omavalitsuslitsentsi uued võimalused GIS-tehnoloogia rakendamiseks
KOV-is

Ettekandest kohapeal salvestatud videoklipp on järelvaadatav/kuulatav https://goo.gl/zQH5B4
Andreas Porman, AlphaGIS OÜ, geoinformaatik

10.40-11.00 Infohaldus Amphora abil. Uus hinnakiri ja uued arengusuunad
Ingmar Pappel, InterinxOÜ

11.00-11.20
Registrid ja tegeliku elukoha andmed
Diana Beltadze, Statistikaameti juhtivspetsialist
Vaata ka:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuvQ8YOPmhujbKMb1p3uGRNweyf_-FBIr

11.20-11.55 Autentimine ja digiallkirjad – eIDAS määruse ülevõtmine
Laura Kask, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide
osakond

11.55-12.35 Määrus „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ ja AÜA kehtetuks
tunnistamine
Janek Rozov ja Liivi Karpištšenko, Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumi
infoühiskonna teenuste arendamise osakond
Janek Rozov'i slaidikava
Liivi Karpištšenko slaidikava

12.35-13.00 KOV-ide avalike teenuste rahastamise võimalustest EL struktuurifondide
vahenditest

Maili Mahlapuu, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi infosüsteemide osakond

13.00-13.30
Lõuna

13.30-13.45 KOV ITK uuringust
(KOV IT juhtimise ja e-teenuste analüüs ja arendusettepanekud)
Margus Lehesaar
, Rahandusministeeriumi arendusosakonna nõunik

13.45-14.05 Omavalitsuse valmidus turvalisteks IT lahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks
Jaan Oruaas, Anija volikogu aseesimees ja FocusIT konsultant

14.05-14.25 Küberturvalisuse väljakutsed omavalitsustes
Thea Sogenbits, Tallinna Polütehnikumi IT ja Telekommunikatsiooni erialaosakonna
juhataja