Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 18. jaanuar 2016

Proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamine ettevõtlusvabaduse piiramisel keskkonna kaitsmise eesmärgilTartu Ülikool
Õigusteaduskond
Riigi- ja haldusõiguse õppetool
Elina Saunanen
Magistritöö  
Juhendaja: dr. iur H. Veinla  
Tartu
2010


Abstract:
Käesolevas töös uuritakse proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist ettevõtlusvabaduse piiramisel keskkonnakaitsemeetmete rakendamisel. Keskkonnakaitsemeetmete rakendamisel peab arvestama, et keskkonnaprobleemidel on teatud omapärad, milleks on eelkõige teaduslik ebakindlus, tagajärgede pöördumatus, teo ja tagajärje põhjusliku seose tuvastamise keerukus ning asjaolu, et keskkonda ei ole alati võimalik rahaliselt hinnata. Arvestades eeltoodud keskkonnaprobleemide omapära on käesoleva töö eesmärgiks teha kindlaks, kuidas kohaldub proportsionaalsuse põhimõte ettevõtlusvabadusele keskkonnakaitseliste piirangute seadmisel, arvestades keskkonnaga seotud erinevaid väärtusi ja huve ning ettevõtja majandushuvi.

Link tööle (.pdf):
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/15179/Saunanen_Elina.pdf?sequence=1&isAllowed=y