Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 6. jaanuar 2016

Lisa 2 - Riigieelarve ja kohalike eelarvete tulude võrdlus
PDF

Lisa 2

Riigieelarve ja kohalike eelarvete tulude võrdlus

Riigi puhaseelarve (kogueelarvest on maha arvestatud kõik edasiantavad maksud, sotsiaalmaks ja kohalikele omavalitsuste eelarvetele tehtud eraldised (TaF ja ToF) ning KOV kogueelarve, mis sisaldab ka kõiki eraldisi riigieelarvest võrdlus ja suhe.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

RE PT ilma KOV toetusteta

1 660 705

2 022 166

2 534 960

3 066 523

2 942 740

3 267 808

3 404 812

3 611 439

3 981 250

3 958 256

3 982 956

KOV EA KOKKU

849 957

1 019 342

1 211 425

1 322 106

1 471 898

1 316 195

1 272 700

1 342 252

1 430 154

1 503 973

1 503 728

KOV EA osakaal RE puhastulus

51,2%

50,4%

47,8%

43,1%

50,0%

40,3%

37,4%

37,2%

35,9%

38,0%

37,8%
Riigi puhaseelarve kasv on 2,4 ja KOV eelarve kasv 1,77 korda. Trend näitab kasvu erisuste suurenemist. Suhe on langenud 13,4%.