Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 18. jaanuar 2018

KOV reform al. 1999KOV reformi materjalid (1999-2013)

1999 Avaliku halduse arendamise alused
1999 Avaliku halduse arendamise aluste SELETUSKIRI
2001 Haldusreform KOV valdkonnas – strateegia
2003 Õunapuu_A_mudel_20070302040323
2003 Õunapuu_regionaalhalduse_reformi_projekt
2007 Reimaa_Regionaalhalduse korrastamine seletuskiri 22 10 07
2009 Haldusterritoriaalse_korralduse_reformi_seletuskiri
2013 Kiisler_Omavalitsuskorralduse reformi seadus_EN
2013 Kiisler_Omavalitsuskorralduse reformi seadus_SK
2013 Kiisler_Omavalitsuste reformi põhialused_lühikokkuvõte eelnõu sisust

on koondatud lehele
https://haldusreform.fin.ee/haldusreformi-seadus/uuringud/
(vt. seal alajaotust Varasemaid haldusreformi plaane).

Minister Arto Aasa reformi ajakava ja eesmärk on leitav:
https://haldusreform.wordpress.com/haldusreformi-eesmark/

Minister Aasa reformi tutvustav slaidikava Haljala valla dokumendiregistris

---
KOV portaalis on viited alljärgnevatele dokumentidele:

Haldusreform kohaliku omavalitsuse valdkonnas (2001)

Regionaalhalduse reformi kontseptsioon (2004)
Projekt, ette valmistanud minister Jaan Õunapuu