Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 25. mai 2015

Osalemine ja kodanikukaasatus Euroopa maapiirkondadesViie riigi partnerorganisatsioonid töötasid Euroopa Liidu Grundtvig projekti raames kahe aasta jooksul välja kohaliku koostöö edendamise kava maapiirkondadele.


Viie riigi partnerorganisatsioonid töötasid Euroopa Liidu Grundtvig projekti raames kahe aasta jooksul välja kohaliku koostöö edendamise kava maapiirkondadele. Projektil oli keerukas inglisekeelne nimi “Becoming a Change Agent for Rural Citizenship – A Qualification Programme for Rural Areas in Europe”. Infot projekti kohta saab siit: http://jti.ee/public/QuaPro.pdf