Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 26. oktoober 2015

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimised 2016 a. riigieelarve ning “Riigi eelarvestrateegia 2016-2019” osas* Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esmased ettepanekud Riigi eelarvestrateegia (RES) dokumendi aastateks 2016-2019  eelnõu koostamiseks
(Esitati 19. veebruar 2015)

* Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud  valitsuskomisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu eelarveläbirääkimisteks 2016. aasta riigieelarve osas
(Esitati 06. mai 2015)

* Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokoll riigi eelarvestrateegia 2016-2019 osas
(Allkirjastati elektrooniliselt peale Siseministeeriumis 18. mai 2015 toimunud kohtumist)

* Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste koosoleku protokoll nr. 1 (18.05.2015)

* 25. sept. 2015 a. ELL ja EMOL tegevdirektorite kiri riigihaldusministrile hr. Arto Aasale

* Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste kokkuvõte 2016. aasta riigieelarve osas

* Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste koosoleku protokoll nr. 2 (21.09.2015)

Foto 18. mai kohtumiselt:
kohtumine
Fotol: Angelika Kallakmaa (Omavalitsusliitude Koostöökogu asendusliige (ELL)), miniser Arto Aas, Kurmet Müürsepp (EMOL'i esimees)