Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 18. september 2015

Haridus - ela õppimise tarvis ja õpi elamise tarvisNeljapäev, 26.märts 2015
SAAL GRANDE 3


10.00 - 15.10

Targaks ei sünnita, targaks õpitakse  – Eesti  vanasõna


Kõnejuht:  Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja                                  
       
10.00 - 10.05 Sissejuhatus

10.05 - 10.35 HUVITAV KOOL  - tegutseda koos
Pille Liblik, HTMi  üldharidusosakonna asejuhataja                                   

10.35 - 10.50 HUVITAV KOOL – Koostööd saab toetada, aga koostööle ei saa sundida
Ants Reinumägi, TK-TEAM AS tegevdirektor

10.50 -11.15  Õppekeelest erineva kodukeelega õpilased – võimalused ja väljakutsed
koolile muutunud õpikäsituse valguses

Ave Härsing,  SA Innove peaspetsialist                  

11.15 - 11.40 Üldhariduskoolide pidamiseks antavad riigieelarvelised toetused 2015+
Piret Sapp, HTMi nõunik                                                                       

11.40 - 12.00 Hariduse korraldus ja rahastamine KOV vaatenurgast                       
Aimur Liiva, Kiili vallavanem, KTK HNT töörühma liige

12.00 - 12.20 Digiseadmed õppetöös
Ene Koitla
, HITSA juhatuse liige

12.20 - 12.40 Kuidas luua terviklikku mängu- ja spordiväljakut koolihoovi, lasteaeda,
sinu kodukohta?

Hannes Kuusmaa, MUUW  Estonia OÜ, partner

12.40 - 13.00 Mänguväljakud. Õppimine. Mäng.
Priit Aigro, Fixman  Eesti OÜ tegevjuht

13.00 -13.30  LÕUNA  

Pahandus ei tule ühelt poolt, vaid tuleb ikka kahelt poolt  - Eesti vanasõna

Kõnejuht:  Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

13.30 - 14.00 „ Kiusamisest vabaks“ metoodika rakendamise kogemustest
lasteaias ja koolis                                                              
Jelena Pribylski, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Slaidikava
Marilyn Palla, Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia õpetaja Slaidikava

14.00 -14.30 Mida peame tegema, et Viljandi ei korduks?
Robert Lippin, SA Innove juhatuse liige

14.30 -15.00 Autismispektrihäirega laps ei pea olema probleem
Ave Kalmus, Mattiase Põhikooli õppeteenuste koordinaator, juhatuse liige

15.00-15.10  Kokkuvõte