Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 7. aprill 2015

Sotsiaaltöö, lapsed ja muusikaKolmapäev, 25.märts 2015
GRANDE 1

11.20-17.15

Moderaatorid:
  Eike Käsi, Keila abilinnapea; Priit Lomp, Haaslava vallavanem; Valter Parve, Pärnu Linnavolikogu liige

11.20 - 11.40      Sotsiaalsektori "vanad-uued" väljakutsed

Rait Kuuse, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler

11.40 - 12.05       Sel aastal tuleb kevad teisiti e toiduabi jagamise uus kord

Maarja Mänd, Sotsiaalministeeriumi välisvahendite osakonna peaspetsialist
Merle Ploompuu
, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist

12.05 - 12.15       „Disain kõigile“ versus „Ei ole kõrgeid äärekive, on nõrgad käed“

Ilona Gurjanova, Eesti Disainerite Liidu esinaine

12.15 - 12.35       Ligipääsetav Tallinn“, Tallinna linna ligipääsetavuse tegevuskava aastateks 2015- 2020

Merike Martinson, Tallinna abilinnapea

12.35 - 13.05       Sotsiaaltöötaja vastutusest ja kaitsest

Gaabriel Tavits, õigusteaduste doktor, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dotsent

13.05 - 13.45      Lõuna


13.45 - 14.15       Muusikateraapia võimalusi sotsiaaltöös ja eneseregulatsioonis

Alice Pehk, Muusikateraapia keskus, PhD, muusikaterapeut, BMGIM-terapeut, EMTR-superviisor, koolitaja


14.15 - 14.45       Sotsiaaltöötaja kutsestandard

Inga Raud, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, sotsiaaltöötaja kutsekomisjoni koordinaator


14.45 - 15.15      

Perevägivald ja sotsiaaltöötaja. Perevägivalla ennetamine ja 

tõkestamine. Kelle kohustus ja vastutus? Sotsiaaltöötajate ja piirkonna-konstaablite

ühine mure. Ülevaade sotsiaaltöötajate uuringu tulemustest.

Ivi Proos, sotsioloog, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut

15.15 - 15.45      
Kohaliku tasandi lastekaitsetöö uue lastekaitseseaduse valguses. Kas uus on parem kui vana.
Tõnu Poopuu
, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna lastekaitsepoliitika juht


15.45 - 16.05       Eksperdi pärlikee – dilemmad lastekaitses

Sirli Peterson, SA Tartu Perekodu Käopesa juhataja

16.05 - 16.25      Lastekaitsetöötaja täienduskoolitus. Kuidas tagada spetsialisti elukestev õpe?

Liana Rumvolt, Tervise Arengu Instituut, koolitusspetsialist


16.25 – 16.50      Laste kaitse praktikas. Kiusamisvaba Haridustee.

Ülo Vihma, Tugiõpilasühingu TORE juhatuse esimees, Kiusamisvaba Haridustee algatusgrupi liige

16.50 - 17.15     
KOVide koostöö Euroopa Sotsiaalfondi tööturuprojektides
Karin Kuum, Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik