Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 30. aprill 2015

Energeetika


Kolmapäev, 25.märts
SAAL DUETTO


11.20-17.35


ENERGEETIKA

Kohalik soojusmajandus - kodumaine, kogukondlik, iserahastatud?

Moderaator:     Aare Vabamägi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik

11.20 - 11.25      Kohalik soojusmajandus - kodumaine, kogukondlik, iserahastatud?

11.25 - 11.50      Energiamajanduse kavandamine ja toetused

Jako Reinaste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna energiaturgude juht

11.55 - 12.20      SA KredEx toetused KOV kortermajadele

Lauri Suu, SA KredEx

12.20 - 12.50      Energiasäästu lahendustest korrusmajadele

Lembit Ida, Movek Grupp OÜ

12.50 - 13.15      Kogukonnapõhine energiatootmine - kohalik omavalitsus energiaühistu algatajana

Kristiina Sipelgas, Arengufond

13.15 - 14.00      Lõuna

14.00 - 14.20      ESCO - rahastuse võimalus läbi energiasäästu maksumuse

Aare Vabamägi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik

14.20 - 14.40 Energiatõhususe parandamine on majanduslikult otstarbekas ja
kuluefektiivne, näited Eesti praktikast

Aivar Uutar, Energiateenus OÜ

14.40 - 15.05     Hakkekatlamajad - investeering õli hinna taustal - kas soojuse hind langeb?
Mare Karotamm, Konkurentsiameti osakonna juhataja

15.05 - 15.25     Sooja tootmine puidugraanulitega – mõistlik ja tänapäevane
taastuvenergia lahendus

Helver Kaasik, Pelletiküte AS

 

15.25 - 15.45     Soojusmajanduse investeeringud CO2 müügist Austriale. Eesmärgid ja
tulemused.

Jaanika Lilienberg, SA KIK, projektikoordinaator

15.45 - 16.05      SW Energia OÜ kogemused taastuvenergia projektide elluviimisel

Tarmo Saarts, SW Energia OÜ, juhatuse liige

16.05 - 16.25      Adven Eesti AS kogemused taastuvenergia projektide elluviimisel

Priit Tiit, Adven Eesti AS, arendusjuht

16.25 - 16.45      Kadrina Soojus AS kogemused taastuvenergia projektide elluviimisel

Gunnar Kaldmaa, Kadrina Soojus AS, juhataja

16.45 - 17.05      KIK toetused keskkonnaprogrammist atmosfääriõhu kaitseks

Grete Saarniit, SA KIK, programmispetsialist

17.05 - 17.25      Välisõhu seirest ja teostatud uuringutest

Marek Maasikmets, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, õhukvaliteedi juhtimise osakonna peaspetsialist

17.25 - 17.35      2014 – 2020 SA KIK poolt jagatavatest EL rahadest

Siim Umbleja, SA KIK,  juhtivkoordinaator