Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 21. aprill 2015

Keskkonnafoorum - vaated ja sõnumidKolmapäev, 25.märts 2015
SAAL ANDANTE

11.20 - 17.10

KESKKONNAFOORUM - VAATED JA SÕNUMID

11.20 - 13.10      I SESSIOON Keskkonnaministeeriumi poolt kavandatavast.
Pikemalt  jäätmeveoreformist ja selleks esitatud eelnõust mitmest vaatenurgast.

Moderaator:     Rein Haak, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja


11.20 - 11.40     
Ülevaade 2015. aastaks kavandatavatest kohalikke omavalitsusi
puudutavatest
muudatustest keskkonna ja maaga seotud õigusaktides ning seadusega ja
seaduse alusel KOV-idele pandud ülesannete täitmiseks tagatud vahenditest

Andres Talijärv
, Keskkonnaministeeriumi kantsler

11.40 - 12.00     
Jäätmeveoreform ja selle elluviimiseks esitatud eelnõu - sisukas või
sisutu, avalikes
huvides või erahuvides, keskkonda ja ressursse säästev või pillav?

Kuno Erkmann
, Paikuse vallavanem

12.00 - 12.20     
Jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu
vastavus hea
õigusloome ja normitehnika eeskirjale (HÕNTE) ja ettepanekud

Siim Vahtrus
, SA Keskkonnaõiguse Keskuse juhatuse liige

12.20 - 12.40     
Hinnang jäätmeveo reformi raames koostatud jäätmeseaduse ja
keskkonnatasude
seaduse eelnõu rakendamise mõjule

Harri Moora
, SEI-Tallinn vanemekspert

12.40 - 12.50     
Mida kohalikud omavalitsused ja nende koostööstruktuurid vajavad
stabiilseks ja
tulemuslikuks toimimiseks? Riigihanked loovad tegevusele kindla ja
kontrollitava põhja
.
Tõnu Tuppits
, MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse juhataja12.50 - 13.10       

12.50 - 13.10   
Korraldatud jäätmevedu hanke ettevalmistusest kuni järelevalveni
KOVGIS EVALD-i
abil

Vello Solna
, Geodata Arendus OÜ, juhatuse liige

13.15 - 14.15      Lõuna

14.15 - 15.50      II SESSIOON Eesti ja Soome jäätmehoolde aspekte kohalike
omavalitsuste vaates

Moderaator:     Rein Haak, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja

14.15 - 14.50     
KIK keskkonnaprogrammi poolt rahastatud jäätmevaldkonna projektid
2008-2013.
Leiud, järeldused ja ettepanekud. Võimalused 2015. aastal.

Veiko Kaufmann
, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse esimees

14.50 - 15.50     
Kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud jäätmehoole Soomes –
õiguslik regulatsioon
ja praktiline korraldus, kohalike omavalitsuste otsusetegemise
pädevuse ulatus ja jäätmehoolde elluviimise valikud. Siseriiklik ja rahvusvaheline
koostöö jäätmevaldkonnas.

* Ettekanne on inglise keeles
.

Simo Isoaho
, Soome kohalike omavalitsuste jäätmevaldkonna koostööorganisatsiooni
(www.jly.fi) vanemnõunik, ajakirja Waste Management and Research rahvusvahelise

nõukogu liige

15.50 - 16.00      Kokkuvõte jäätmeteema aruteludest

16.00 - 17.15      III SESSIOON Linnakeskkonna parendamise näiteid partnerluse
ja Eesti-Soome koostöö kaudu

Moderaator:     Irja Alakivi, Eesti Linnade Liidu konsultant

16.00 - 16.15      Kuidas Tallinn aitab korteriühistutel linnakeskkonda paremaks ja
kaunimaks muuta?

Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

16.15 - 16.45   HelsingiTallinn tark linn / FINEST Twin CoE – teadus-, innovatsiooni
jaärikoostöö arendusprojekt elukeskkonna ja mobiilsuse parendamiseks, kaasates
Eestierinevaid regioone ning Helsingi ja Uusimaa piirkonda.

Ralf-Martin Soe, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise
instituudi doktorant

16.45 - 17.05     
Riiklikud plaanid seoses targa linna projektiga
Rami Morel, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ekspert

17.05 - 17.10      Lõppsõnad

-  -  -  -  -  -  -  -
Keskkonnateemade käsitlemine jätkus Linnade ja valdade päevad 2015 teisel päeval 26.
märtsil rahvusvahelise foorumiga ja võrgustikutööga kohalikele omavalitsustele olulises 
veemajanduse valdkonnas: „Baltic Sea Forum “Water protection in municipalities – it
costs money because it saves money
”.

Link ettekannete slaidikavadele:
http://www.citywater.fi/?p=3091

Rohkem teavet cost-benefit analüüsi kohta ja kogu aruande allalaadimise võimalus:
http://www.citywater.fi/?p=76


Kutse liitumiseks Läänemere väljakutse võrgustikuga (mitmes keeles): 
http://www.itamerihaaste.net/en/our_network/join_the_challenge

Täiendav info:
Tina Nyfors, tina.nyfors[ät]hel.fi, 
Lotta Ruokanen, lotta.ruokanen[ät]hel.fi või
Salla-Maria Lauttamäki, salla-maria.lauttamaki[ät]centrumbalticum.org