Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 7. aprill 2015

Ettevõtluskeskkond ja tööhõive

Neljapäev, 26.märts 2015
SAAL DUETTO

10.00 - 15.00

10.00 - 12.30      Riik, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus

Moderaator:  Madis Kübar, Eesti Linnade Liidu arendusdirektor

Kuidas riik näeb ja soodustab ettevõtluse arengut. Kuidas saavad kohalikud omavalitsused ettevõtjaid toetada.

10.00 - 10.20      Tervitussõnad

10.20 - 10.40     Välisspetsialistid kohaliku ettevõtluse heaks

Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja

10.40 - 11.00       Uussisserändajate kohanemise toetamine

Liana Roosmaa, Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik

11.00 - 11.30      EASi võimalused ettevõtete arendamiseks

Sigrid Harjo, EAS juhatuse liige

11.30 - 11.50      Loomemajandus kui ettevõtlus

Heiki Trolla (Navitrolla)

11.50 - 12.10      Ettevõtlusõpe ja Rae valla Noorte Tööbörs    

Mart Võrklaev, Rae vallavanem ja õpilased Jüri gümnaasiumist
Gerli Veeleid, Jüri Gümnaasiumi 12.klassi õpilane

12.10 - 12.30      Töötukassa koostööst KOV tööhõive tagamisel

Meelis Paavel,
Töötukassa juhatuse esimees

12.30 - 13.00    Lõuna

13.00 - 15.00      Reaalne elu maal (maaelu) – parimad praktikad ettevõtluse toetamisel

Moderaator:     Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor

Millised on maaettevõtluse arengu toetamise praktikad Eesti erinevates paikades. Millised on võimalused väikeettevõtluse toetamiseks maapiirkondades. Väikeettevõtlus  versus suurtootmine.

13.00 - 13.20      KOVi roll ettevõtluse arendamisel, Tartu linna näitel

Kajar Lember
, Tartu abilinnapea

13.20 - 13.40      Väätsa Agro arendamine, investeeringute kaasamine ja töökohtade loomine,
probleemid tööjõuga, suhted KOV-idega
Joakim Helenius
, TRIGON Capital, tegevdirektor

13.40 - 14.00    Algatus "Tule Maale", kellele vajalik? Mida on vaja heade töökohtade tekkeks maale?

Tiit Niilo, Nopri Talumeierei peremees

14.00 - 14.20      Kuidas tagada ettevõtjatele vajalik tööjõud ja taristu, millised on probleemid

Lauri Luur, Are vallavanem ja põllumajandusettevõtja

14.20 - 14.50     Maaettevõtluse ja kohaliku algatuse toetamise väljakutsed

Marko Gorban, Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja
Piret Leskova,
   Eesti Leader Liit

14.40 - 15.00      Kokkuvõte