Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 2. aprill 2015

Omavalitsuste võimalused EL finantsperioodil 2014-2020Neljapäev, 26.märts 2015
SAAL BOLERO 2

10.00 - 13.00

Moderaator: Toivo Riimaa, Eesti Linnade Liidu asedirektor

10.00 - 10.10 Euroopa Territoriaalse koostöö programmid 2014-2020
Margarita Golovko, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna Euroopa territoriaalse koostöö büroo juhataja

10.10 - 10.30 Eesti-Läti piiriülese koostöö programm
Margarita Golovko, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna Euroopa territoriaalse koostöö büroo juhataja

Esimese kahe ettekande ühine slaidikava

10.30 - 10.50 Kesk-Läänemere programm
Riina Nurmsaar, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna Euroopa territoriaalse koostöö büroo nõunik

10.50 - 11.10 Eesti-Vene piiriülese koostöö programm
Margarita Golovko, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna Euroopa territoriaalse koostöö büroo juhataja

11.10 - 11.40 Läänemere piirkonna ja Interreg Euroopa programmid
Kadri Jushkin, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna Euroopa territoriaalse koostöö büroo nõunik

11.40 - 12.00 Euroopa linnaarengu territoriaalse koostöö programm URBACT III
Eedi Sepp, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna Euroopa territoriaalse koostöö büroo nõunik

12.00 - 12.30 Praktilisi kogemusi Läänemere piirkonna projektide elluviimisel ning kasu kohalikule arengule
Reljo Saarepera, Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse juhatuse liige

12.30 - 13.00 EL programmi Kodanike Euroopa võimalused kohalikele omavalitsustele
Kadri Sikk, Programmi „Kodanike Euroopa“ koordinaator, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital