Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 2. aprill 2015

Kogukonnad koostöös omavalitsusegaNeljapäev, 26. märts 2015
SAAL ALLEGRO

10.00 – 14.45   
Päeva korraldab Eesti Külaliikumine Kodukant

Aktiivne kogukond kui omavalitsuse abikäsi teenuste osutamisel
Kellaaeg 10.00 - 11.00   
Jutujuht: Hille Hinsberg, Praxis

Parimad praktikad:
Riina Paluoja, MTÜ Lustivere külaselts, Põltsamaa vald, Jõgevamaa Slaidikava
Peeter Leidmaa, MTÜ Metsanurme juhatuse ja Saku vallavolikogu liige, Saku vald, Harjumaa Slaidikava
Eneli Kaasik, MTÜ Juula Küla Heaks, Tabivere vald, Jõgevamaa Slaidikava

Uuringu “Avalike teenuste delegeerimine vabaühendustele 2014. Vabaühenduste ja KOVide koostöö kohaliku tasandi teenuste osutamisel” tulemuste tutvustus
Maiu Uus, Praxise külalisuurija
Vaata uuringut:
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/12/teenuste-delegeerimine.pdf
Vaata ka:
http://www.praxis.ee/tood/delegeerimine-2014/

Arutelu teenuste delegeerimisest kogukondadele.

Kohaliku kogukonna ja omavalitsuse koostöö parimad praktikad
Kellaaeg 11.15 - 12.15  
Jutujuht: Külli Vollmer, Eesti Külaliikumine Kodukant

Kogukonnauuring (2014) ”Eesti kogukondade hetkeseis”
Madle Lippus, Linnalabor
Uuringuraport - http://www.linnalabor.ee/failid/n/52b5698cef1431087333dbf84a56380f

Parimad praktikad:
Mari-Riina Terna, valla arenduse spetsialist, Põlva vald, Põlvamaa Slaidikava
Ave Kruus, Ääsmäe külaselts, Saue vald, Harjumaa Slaidikava

Ühisarutelu kogukonna esindaja rollist ja omavalitsuse rahastamismudelitest.

12.15 - 13.00 LÕUNA

Liikumine Kodukant küsitlus valdadele aprill 2014 . Vastas 116 valda
Kas teie vallas on külade esindajad moodustanud ülevallalise ühenduse?   
     jah 30 %, ei 70 %

Mis võib olla põhjuseks, miks sellist ühendust ei ole tekkinud?
     Külavanemaid ja külaseltse on, aga pole ühist eestvedajat 23%
     Kui vaja kedagi küladest kaasata, teab vald, keda kutsuda aruteludele 19%
     Küladel pole külavanemaid, kes võiksid ühenduse luua 17 %
     Külades ei tegutse piisavalt külaseltse, kes võiksid ühenduse luua 14%
     Koostöövajadust pole tekkinud 13%
     Taoline ühendus loodi, käis mõned korrad koos, kuid asi jäi soiku 3%

Koostööplatvorm, ühine infoväli
Kellaeg 13.00 - 13.45

Jutujuht: Ivi Proos, sotsioloog, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut

Anu Viltrop
, Eesti Külliikumine Kodukant

Slaidikava

Kas vabatahtlikud on üle võtmas riiklikku tellimust?
Kellaaeg 14.00 - 14.45

Jutujuht: Eha Paas, vabatahtlike valdkonna juht, Liikumine Kodukant        

Küsimusi püstitavad ja arutlevad

Nele  Hendrikson, Eesti Toidupank
Vaesuse leevendamine , toiduabi jagamine vabatahtlike õlul

Dein-Tom Tõnsing, Eesti Abipolitseinike Kogu ja Kaido Taberland, Päästeliit
Kuivõrd saavad vabatahtlikud panustada turvalisuse tagamisele, kus on koostöökohad omavalitsustega, kus riigiga