Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 1. aprill 2015

Planeerimine ja ehitusNeljapäev, 26. märts 2015
SAAL
GRANDE 1

10.00 - 13.10

Moderaator: Anne Läns, Eesti Linnade Liidu nõunik

10.00 - 10.20 Auditi “Kinnisvaraarendajatele üle antud kohustuste täitmine“ järelduste
tutvustamine
Illar Tõnisson, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna auditijuht
Elin Vako, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna audiitor

10.20 - 10.40 Kohalike omavalitsuste tegevus avalike hoonete ohutuse tagamisel
Illar Tõnisson, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna auditijuht
Janne Kurg, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna audiitor

Esimese kahe ettekande ühine slaidikava:
Riigikontrolli 2014. aasta auditid “Kinnisvaraarendajatele üle antud kohustuste täitmine
kohalikes omavalitsustes”;
“Kohalike omavalitsuste tegevus avalike hoonete ohutuse tagamisel”


10.40 - 11.00 TJA vaatenurk ehitusjärelevalve korraldamisele - probleemid ja
võimalikud lahendused

Kaur Kajak, Tehnilise Järelevalve Ameti tööstusohutuse teenistuse juhataja, peadirektori asetäitja

11.00 - 11.20 KOV vaade ehitusjärelevalvele
Indrek Võeras, Muhu vallavalitsuse ehitusspetsialist

11.20 - 11.50 Kohalikke omavalitsusi puudutavad suuremad muudatused ehitus- ja
planeerimisõiguses

Sandra Mikli, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse nõunik

12.00 - 12.25 Ehitisregistrist ja ehitusseadustikust tuleneva uue menetluskorra tutvustamine
Ülle Reidi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamutalituse peaspetsialist

12.25 - 12.50 Eluasemeturu korrastamine ja koostöö korteriühistutega Valga linnas
Kalev Härk, Valga linnapea

12.50 - 13.10 KOV ruumilise planeeringu infosüsteem
Maili Hirlak,  Maa-ameti  geoinfosüsteemide  büroo  peaspetsialist  
Margus Lehesaar,  Siseministeeriumi  kohaliku  omavalitsuse- ja  regionaalhalduse osakonna  juhataja  asetäitja