Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 1. aprill 2015

Linna(valla) majandusNeljapäev, 26. märts 2015
SAAL 
ANDANTE

10.00 - 14.20

Moderaator:    Tiit Kirss, Eesti Linnade Liidu nõunik

10.00 - 10.25 Kohaliku omavalitsuse teed riigiteede võrgustikus
Ain Valdmann, PhD, Tallinna Kommunaalameti juhataja

10.25 - 10.50 Kergliiklusteede võrgustiku arendamine Tallinna linnapiirkonnas
Peep Koppel, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja

10.50 - 11.15 Uued väljakutsed pargipuudele
Ain Järve, Kadrioru Park OÜ juhataja

11.15 - 11.40 Leedvalgustuse rajamine Tallinna tänavatel
Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja

11.40 - 12.05 Säästlikud ja targad hoonete ja linnaruumi lahendused Rakveres
Andres Jaadla, SA Virumaa Kompententsikeskus, arendus- ja koolitusvaldkonna juht

12.05 - 12.30 Energiasäästlik mõtteviis hoonetes – kuidas tegutseda
Ragnar Kuusk, ESAKODA MTÜ

12.30 - 13.00 Lõuna

13.00 - 14.20 Metsa- ja puidusektor regionaalarengus
Eriveolubade süsteem VELUB
Maanteeameti, Autoettevõtete Liidu ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse
Liidu esindajad

Slaidikavad:

Eriveolubade infosüsteem VELUB
Jarmo Vooglaine, Maanteeameti Põhja regiooni liikluskorralduse osakonna peaspetsialist

Metsaveo kuni 52 t võimaldamine
Julia Bergstein, Teedetalituse juhataja kt, Teede- ja raudteeosakond, MKM

TarkTee < 10 minutiga
Urmas Kungla, Maanteeamet / IT Projektijuht