Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 3. oktoober 2014

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimised 2015 a. riigieelarve ning “Riigi eelarvestrateegia 2015-2018” osas* KTK ettepanekud  valitsuskomisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu eelarve-
läbirääkimisteks

(Esitati 21. aprillil 2014 a.)
-  -  -

* Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste
üldkogu PROTOKOLL nr 1

(Koosolek toimus 28. märtsil Siseministeeriumis)

* Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste üldkogu PROTOKOLL nr 2
(Koosolek toimus 21. aprillil 2014 a. Siseministeeriumis)

Foto kohtumiselt:
kohtumine
Vasakult: Kurmet Müürsepp (EMOL esimees), Hanno Pevkur (siseminister ja regionaalminister), Taavi Aas (ELL juhatuse esimees)
Foto: Anne Läns

* Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste
vaheprotokoll
2015. aasta riigieelarve ja riigieelarvestrateegia 2015-2018  osas

(Koosolek toimus 21. aprillil 2014 a. Siseministeeriumis)


* Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste koosoleku protokoll PROTOKOLL nr 3
(Koosolek toimus 19. septembril 2014 a. Siseministeeriumis)

* Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste
lõpp-protokoll 2015. aasta riigieelarve osas

(Koosolek toimus 19. september 2014 a. Siseministeeriumis)

-  -  -
* Läbirääkimiste töökord (kehtib 2015 a. läbirääkimistel)

* Koostöökogu ja töörühmade koosseisud (2015. a. eelarveläbirääkimised)