Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 11. aprill 2014

Ettevõtluskeskkond ja tööhõiveNeljapäev, 27.märts 2014
SAAL DUETTO

10.00-15.30

Ettevõtlus, tööhõive ja KOV – kas koos või eraldi?

10.00 – 12.30    Riik, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus

Moderaatorid:    Mihkel Laan ja Jaan Urb, OÜ Cumulus Consulting
Kuidas riik näeb ja soodustab ettevõtluse arengut perioodil 2014-2020? Millised on
senised kogemused meetmetest ja mida on kavas muuta? Kuidas saavad kohalikud
omavalitsused kasvatada ettevõtjate teadmisi? Mida arvatakse omavalitsuste ja
ettevõtjate koostööst täna? Millised on kogemused väikeettevõtluse toetamisest
maapiirkondades?

10. 00-10.15    Sissejuhatus teemasse - Eesti riik, kohalik omavalitsus ja ettevõtluse areng
Priidu Ristkok, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

10.15-10.45
Riigi plaanid ettevõtluse toetamisel - Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020
Kaupo Sempelson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peaspetsialist
Mida toob KOV-dele kaasa uus majandustegevuse seadustik?
Alar Teras, MKM-i infoühiskonna teenuste arendamise nõunik

10.45-11.15    EAS, omavalitsus ja ettevõtluse arendamine – kogemus eelmisest
perioodist ja plaanid aastani 2020

Monica Hankov, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Regionaalarengu keskuse direktor

11.15-11.40    Kuidas saab omavalitsus kasvatada ettevõtete teadmisi ja oskusi?
Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent

11.40 -12.05    Kohalik omavalitsus ettevõtluse edendajana – ettevõtjate ja omavalitsuste
vaatenurk

Margus Ilmjärv, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esinduse juhataja

12.05-12.30    Väikeettevõtluse arendamine kolmepoolse koostööna - Leader meetme
kogemused ja võimalused

Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskus, Maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna
juhataja

12.30-13.00    Lõuna

13.00-15.30    Reaalne elu – parimad praktikad ettevõtluse toetamisel

Moderaatorid:   
Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor ja
Herko Sunts, OÜ Cumulus Consulting juhatuse liige

Mida teevad omavalitsused ettevõtluse arendamiseks lähiriikides, mida on sellest õppida
Eestis? Millised on ettevõtluse arengu toetamise praktikad Eesti erinevates paikades –
Ida-Virumaa, Pärnumaa, Võrumaa, Rae, Tallinna ja Mooste kogemus.

13.00-13.20
    Milline saab olla KOV-i roll ettevõtluse arendamisel – välisriikide
kogemus ja Eesti võimalused

Mihkel Laan, OÜ Cumulus Consulting konsultant ja juhatuse liige

13.20-13.40    Tööstusalade arendamise, investeeringute kaasamise ja töökohtade
loomise  kogemus Ida-Virumaal

Teet Kuusmik
, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse juhatuse liige

13.40-14.00    Ettevõtluse arendamise kogemus Pärnumaal
Sulev Alajõe, SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhatuse liige

14.00-14.20    Ettevõtluskeskkonna arendamine Võrumaal
Andres Kõiv, Võru maavanem

14.20-14.40    Kohalik omavalitsus ja noorte ettevõtlikkuse arendamine
Mart Võrklaev, Rae vallavanem

14.40-15.00    Mida Tallinn teeb, et turistidel siin hea oleks
Arvo Sarapuu, Tallinna abilinnapea

15.00-15.20    Kohalik omavalitsus ja turismi arendamine (link Prezi ettekandele)
Ülo Needo, Mooste vallavanem

15.20-15.30    Kokkuvõte