Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 11. aprill 2014

Kohalike omavalitsuste finantsidNeljapäev, 27.märts 2014
SAAL GRANDE 3

10.00-16.15

KOV eelarveperspektiiv 2014 – 2020


Moderaator:    Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees

Riigi majanduse arenguperspektiiv ja eelarve arengud


10.00-10.45    Majanduse väljavaadetest
Andrus Säälik, Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja

10.45-11.30    Riigieelarve baasseadus ja kohalike eelarvete tasandus- ja toetusfondi
olemus, sisu ja arengud, kasutatavate mõistete definitsioonide muudatused, eelarvete
tulude suurendamine

Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohaliku omavalitsuste finantseerimise talituse
juhataja

11.30-11.55    Eelarvestrateegia koostamisest kohaliku omavalitsuse vaatevinklist
Taavi Aas, Tallinna abilinnapea

11.55-12.05    Kohvipaus 

Kohalike eelarvete avalikkus, koostamise ja analüüsi võimalused:

12.05-12.20
        Riigipilv/LEO – (Läbipaistev Eesti omavalitsus)
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise
osakonna nõunik

12.20-12.35        Budget web (Eelarverakendus kohalikele omavalitsustele)
Ellen Tohvri, Eesti Finantsteenuste Agentuur OÜ juhatuse liige

12.35-12.55        Vara kasutamine, versus vara omandamine
Hendrik Roosna, Fusion Varahalduse AS partner

12.55-13.35        Lõuna

EL struktuurfondid aastatel 2014-2020

13.35-13.55
    Teehoiu ja ühistranspordi arengud kaasates EL vahendeid 2014-2020,
kuidas riik kavatseb toetada kohalike teede hoidu

Toomas Haidak, MKM Transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja

13.55-14.15    Sotsiaalvaldkonna  investeeringud ja kohalike omavalitsuste võimalused
investeeringuteks EL vahenditest

Raimo Saadi, SOM hoolekandeosakonna juhataja

14.15-14.35    Euroopa liidu vahendid maaelu edendamiseks 2014-2020
Helir-Valdor Seeder, Põllumajandusminister

14.35-14.55    HTM investeerimisperspektiiv EL vahenditest 2014-2020, reeglid ja KOV
võimalused valdkonna taristusse investeerimisel

Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi tõukefondide osakonna juhataja

14.55-15.15    Omavalitsuste investeerimisvõimalustest EL regionaalarengu vahenditest
EL 2014-2020 perioodil

Liis Palumets, Siseministeeriumi regionaalpoliitika büroo juhataja

15.15-15.35
    EL vahendite planeerimise protsess, omavalitsuste kaasamine,
vahendite kasutamise reeglid ja omavalitsuste võimalused 2014 - 2020

Kadri Tali, Rahandusministeeriumi  riigieelarve osakonna nõunik

Kohalike eelarvete koostamine ja probleemid

15.35-15.55
        Suure valla rahalised võimalused esimese eelarve koostamisel peale
ühinemist
Juhtimine ja kaasamine väikeses ja suures omavalitsuses
Suure valla rahalised võimalused esimese eelarve koostamisel suures omavalitsuses
Ene Saar, Viljandi vallavanem

15.55-16.10     Vallajuhi arvamus väikese KOV rahalistest võimalustest ja eelarve
planeerimises

Priit Kärsna, Vigala vallavanem          

16.10-16.15
    Töötoa kokkuvõte 
Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees