Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 7. aprill 2014

Kohaliku omavalitsemise teostamine kohtu kaudu?Kolmapäev, 26. märts 2014
SAAL  BOLERO 2


11.15-16.15

Neli aastat Riigikohtu lahendist 3-4-1-8-09

Moderaatorid:    Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär ja Jüri Mölder, Tartu linnasekretär

11.15-11.20    Avasõnad, Toomas Sepp

11.20-11.40    Siim Valmar Kiisler, regionaalminister - slaidikava

11.40-12.05    Kohaliku omavalitsuse kaebeõigus
Priit Lello, Tallinna linnakantselei õigusdirektor

12.05-12.25    Miks kohtulahendi täitmine on nii raske? Mõtisklus Riigikontrolli pilgu läbi.
Airi Mikli, Riigikontrolli KOV auditi osakonna peakontrolör

12.25-12.45    Riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesannete jaotusest õiguskantsleri menetluste pinnalt
Liina Lust, Õiguskantsleri vanemnõunik

12.45-13.30    Lõuna

13.35- 13.55    Rait Maruste, Riigikogu Põhiseaduskomisjoni esimees

13.55-14.25    Omavalitsuste ja keskvalitsuse koostöö - kuidas jõuda kokkulepeteni ilma kohtuta?
Jüri Ratas, Riigikogu aseesimees

14.25-14.45    Kohalik omavalitsus haldusülesannete täitmise korraldamise süüstemis
Tekst
Slaidiseanss
Sander Põllumäe
, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik

14.45 -16.15      Diskussioon - osalevad lisaks esinejatele:
Jüri Ilvest, Riigikohtu kohtunik;
Kaarel Eller, Õiguskantsleri vanemnõunik;
Anneli Apuhtin, Tartu linnakantselei õigusteenistuse juhataja ja                      
Illimar Pärnamägi, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse juhataja