Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 7. aprill 2014

SotsiaaliaNeljapäev, 27.märts 2014
SAAL GRANDE 2

10.00-15.35
Kohalik omavalitsus aitab ka siis, kui ei küsita!

Moderaator:    Ene Tomberg,  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti  Tervishoiuosakonna juhataja

10.00 - 10.05 Sissejuhatus

10.05 - 10.15    Virgutus 10 min.
Kaili Toompalu

10.15 - 10.45    Lastekaitse
Tõnu Poopuu, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna laste õiguste juht
Signe Riisalo, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna  peaspetsialist                    

10.45 - 11.05    Lastekaitse Tallinnas    
Merike Martinson,  Tallinna abilinnapea

11.05 - 11.30
    Vägivald ja lapsed
Lea Pähkel, Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör    

11.30 -12.00    Kogukondlik kuriteoennetus, kuhu liigume?
Anu Leps, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik - slaidikava
Janno Järve, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR analüütik - slaidikava

12.00-12.50    Lõuna

12.50- 12.55    Sissejuhatus päeva teise poolde
Ene Tomberg, moderaator                         

12.55 -13.25    Vaesed vaesed                                                                                              
Linnar Priimägi, Tallinna Ülikooli Kommunikatsiooni Instutuudi imagoloogia dotsent,
Tallinna linnavolikogu esimehe koosseisuväline kultuurinõunik

13.30-13.45    Kas päästa tuleb vaid siis, kui appi hüütakse?
Kati Arumäe, Politsei- ja Piirivalveameti juhtiv korrakaitseametnik

13.45-14.00    KOV-i ja kolmanda sektori koostöö laste ja perede aitamisel
Evi Vilgats, MTÜ Papaver  juhataja

14.00-14.15    Arutlus võimalustest inimeste aitamisel seljad tugevamalt kokku panna
Marelle Erlenheim, Sotsiaalministeeriumi kantsler

14.15 -14.30    Erivajadusega inimesed ja sport
Margus Hernits, Eesti Paraolümpiakomitee peasekretär

14.35 -15.05    Sotsiaalhoolekandeseaduse muutmine
Karin Kiis, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik  

15.10 -15.30    Meelteaed
Virtuaaltuur: http://www.arvirtuaaltuur.ee/vt/Meelteaed/
Tervisedendaja Agne Adler ja Priit Adler

15.30- 15.35    Kokkuvõte