Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 4. aprill 2014

Kultuurikorralduse vedurid ja pidurid: riiklik, maakondlik ja kogukondlik mõõde


Neljapäev, 27.märts 2014
SAAL ANDANTE


13.00-16.00       

Moderaator: Toomas Tippi, Järvamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

13.00 -13.05 Sissejuhatus

13.05 -13.25 Kultuuripoliitika kultuuriministeeriumist kohaliku omavalitsuseni
Urve Tiidus, kultuuriminister

13.25 - 13.45 Raamatukogu seosed igapäevaeluga
Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik

13.45 - 14.05 Riigi, omavalitsuse ja eraomaniku roll muinsuskaitses 
Liina Jänes, Kultuuriministeeriumi  muinsuskaitsenõunik

14.05 - 14.30 Uus muuseumiseadus ja muudatused muuseumimaastikul
Marju Reismaa, Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik

14.30 - 14.45 Kohvipaus

14.45 - 15.05 Toimiv ja/või toetatud rahvakultuur
Aivi Lintnermann, Rahvakultuuri Keskuse direktor

15.05 - 15.25 Kutsesüsteem ja kultuurivaldkond
Kersti Rodes, Kutsekoja juhtivkoordinaator, kommunikatsioonijuht

15.25 - 15.45 XXVI laulupidu ja XIX tantsupidu Aja puudutus. Puudutuse aeg
Aet Maatee, Eesti  Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja

15.45 - 16.00 Kokkuvõte