Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 3. aprill 2014

Ela õppimise tarvis ja õpi elamise tarvis


Kolmapäev, 26. märts 2014
SAAL GRANDE 3

11.20-17.10

Ega muidu targaks ei saa kui kooliraha ei maksa – Eesti vanasõna

Moderaator: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

11.20 -11.25 Sissejuhatus

11.25 -11.45 Kultuurikomisjoni roll haridus- ja kultuuripoliitika kujundamisel
Urmas Klaas, Riigikogu kultuurikomisjoni esimees

11.45 -12.10 Vastutusest ja valikutest Eesti koolis
Mart Laidmets, Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler

12.10- 12.30 Laste kaasamine kohaliku elu korraldamisse
Andres Aru, Õiguskantsleri kantselei laste õiguste osakonnajuhataja-õiguskantsleri
nõunik

Kes tahab teist õpetada, see peab ise õpetatud olema – Eesti vanasõna

12.30 -12.50
Eesti kutsesüsteem – kellele ja milleks?
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik - EQF

Kersti Rodes, Kutsekoja juhtivkoordinaator, kommunikatsioonijuht

12.50 -13.10 21.sajand - kutsega õpetaja ja seinteta kool
Peeter-Eerik Ots, Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liige

13.10 -13.30 Õpetaja ja muudatused hariduskorralduses - tegelikkus ja ootused
Vaike Parkel, Eesti Haridustöötajate Liidu õigussekretär

13.30- 14.10 Lõuna

Uus ratas ei veere libedasti – Eesti vanasõna

14.10 -14.30 Sportlikud- ja mängulised liikumislahendused koolihoovides
Priit Aigro, Fixman Eesti OÜ juhatuse liige

14.30-15.00 Hariduse väljakutsed- riigi ja omavalitsuste koostöö üldhariduse korraldamisel
Kadri Maasik, Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimise asekantsler

15.00 - 15.20 Hariduse tugiteenused – kas uuendus või ümberkorraldus
Robert Lippin, SA Innove juhatuse liige

15.20 - 15.40 Digihariduse tulevik Eesti koolides
Ene Koitla, Hariduse Infotehnoloogia SA juhatuse liige

15.40 - 16.00 Tehnoloogiatrendid hariduses
Martin Sarap, Samsung Electronics Baltic SIA ärisuuna müügijuht

Kuidas noorelt kasvad, nõnda vanalt jääb – Eesti vanasõna

16.00 - 16.20 Koolide sportimistingimused, kohalik omavalitsus ja spordirahad
Toomas Tõnise, Eesti Olümpiakomitee asepresident

16.20 - 16.40 Viimsi LA pilootprojekt ühe õpetaja süsteemist
Astrid Hallikas, Viimsi LA Laanelinnu ja Leppneeme Lasteaedade õppejuht

16.40 - 17.00 Koondprojekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ laienemisest
Alar Tamm, MTÜ Lastekaitse Liit juhataja

17.00 - 17.10 Kokkuvõte