Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 3. aprill 2014

Energiamajandus – pilk eesmärkidele ja vaade tehtule


Kolmapäev, 26. märts 2014
SAAL DUETTO

11.30-17.30

Moderaator: Aare Vabamägi, EMOL nõunik

11.30 -11.55 Eesti energiamajanduse eesmärgid 2020 ja edasi. Uue rahastusperioodi
lähtekohad ja KOV sellel pildid.
Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, asekantsler

12.00 -12.40 Kaugkütteseaduse uued tahud.
Kahekomponendiline kaugkütte hind,
Kaugküttepiirkonna jätkusuutlik arendamine,
Investeeringueelne analüüs,
Asenduslahendused,

Jako Reinaste, MKM, Energiaturgude korralduse juht

12.40 – 13.00 Kaugküttepiirkond või vabaturg.
Mare Karotamm, Konkurentsiamet, Kaugkütteosakonna juhataja.

13.00 – 13.40 Lõuna

13.40 – 14.20 Kaugkütte ning soojusvarustuse asenduslahenduste rahastamine
Parimad palad senitehtust

Siim Umbleja, SA KIK Struktuuritoetuste üksuse juhtivkoordinaator
Kortermajade uuendamise toetussuunad
Pille Arjakas, MKM, Ehitus ja elamutalitus, peaspetsialist

14.20 – 14.45 Horisont 2020 raamistik ja võimalused KOV-idele.
Maria Habicht, Eesti Teadusagentuur, konsultant.

14.45 – 17.30 Mitmekülgsed lahendused soojusvarustuses.

14.45 – 15.10 Kaugküte – mittetaastuvalt kütuselt taastuvatele.
Pavel Bogdanov, Märja Monte OÜ

15.10 – 15.30 Asenduslahendus kaugküttele – soojuspumbad tarbijate grupile.
Lembit Ida, Movek Grupp AS

15.35 – 16.00 Puidugraanulitel töötavad katlad grupikatlamajana või tarbijate juures
Helver Kaasik, Pelletiküte AS müügijuht

16.00 – 16.25 Säästlik mõtteviis hoonetes – kuidas tegutseda?
Ragnar Kuusk, MTÜ ESAKODA.

16.30 – 17.00 Kortermajade energiatõhususe meetmete senine mõju ja kogemusi.
Mikk Maivel, SA KredEx, konsultant

17.00 – 17.30 Energiamajanduse planeerimine, kaugküttepiirkonna analüüs,
topeltrahastuse vältimine.

Aare Vabamägi, EMOL nõunik


17. 30 Loterii tagasiside küsimustiku täitnute vahel.