Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 3. aprill 2014

Linna(valla) majandusNeljapäev, 27.märts 2014
SAAL BOLERO 1

10.00-15.00

Moderaator:    Tiit Kirss, Eesti Linnade Liidu nõunik

10.05-10.25    Tõhus haljastus, mis see on?
Arvi Altmäe, PhD, Eesti Kodukaunistamise Ühenduse esimees

10.25-10.50    Barokne park 21. sajandil
Ain Järve, asutuse Kadrioru Park juhataja

10.50-11.10    Ülemiste liiklussõlme väljaehitamine
Peep Koppel, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja

11.10-11.35    Ülemiste liiklussõlme sõiduteetunneli hädaolukorra riskianalüüsi 2013   
tulemused
Viljo Rannala, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist

11.35-11.55     Rakvere Tark  Maja ja  targa linnaruumi arenguvõimalused
Andres  Jaadla, SA  Virumaa Kompetentsikeskus, arendus - ja  
koolitusvaldkonna juht

11.55-12.15     Tallinna välisvalgustuse parendamisvõimalused
Jelena Armas, Tallinna Tehnikaülikooli Elektrotehnika instituudi valgustehnika  
töörühma liige       

12.20-13.00    Lõuna

13.00-13.20    Võimalused koolide küttekulude kokkuhoiuks
Neeme Takis, Uniflex Systems OÜ tegevjuht

13.20-13.40    Elektroonilised infotablood ja kioskid välitingimustes
Villy Punab, ML Novator tootejuht

13.40-14.00    Elektroonne lubade taotlemine ja operatiivandmete kättesaadavus Tallinna  Operatiivinfo infosüsteemis
Hardi Tamme, Tallinna Kommunaalameti kaevetööde osakonna juhataja

14.00-14.20    Võimalused jalakäijaõnnetuste vähendamiseks linnades
Dago Antov, Tallinna Logistikainstituudi professor

14.20-14.40    Jalgrattaõnnetused Tallinnas
Dago Antov, Tallinna Logistikainstituudi professor

14.40-15.00    Üleeuroopaline jalgratturite marsruutide kaardistamise võistlus
Hannes Vaga, Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhataja