Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 15. veebruar 2014

ELL ja EMOL ei pea võimalikuks kooskõlastada 2014. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotustEesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit ei pea võimalikuks kooskõlastada Vabariigi Valitsuse määruse "2014. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõud.

Eelnõu § 3 sätestatud haridustoetuse jaotamise põhimõtted ei ole üleriigiliste omavalitsusliitudega läbi arutatud. Haridus- ja Teadusministeeriumi sõnum on olnud, et rahastamispõhimõtteid ei muudeta enne põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rahastamissätete muutmise otsustamist Riigikogu poolt.

Eelnõuga on aga seniseid põhimõtteid muudetud. Samas ei ole eelnõu seletuskirjas esitatud arvutusi, kuidas Vabariigi Valitsuse määruse eelnõus esitatud hariduskulude toetuse summad omavalitsuste lõikes on kujunenud ning ei ole hinnatud eelnõu mõjusid hariduse kättesaadavusele

Loe lisaks:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/8d75e6e6-0efa-4521-b140-12294d290a65#LCD58x0g