Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 15. jaanuar 2014

ELL osaleb projektis, mille eesmärgiks on õppida linnaplaneerimises ja elamupiirkondade kavandamisel turvalisust looma ja riske maandamaPolitsei- ja Piirivalveameti juhitava projekti peamiseks eesmärgiks on arendada tänaseid linna- ja elukeskkonna planeerimise meetodeid ning seeläbi ennetada ja vähendada kuritegevust.

Eesti Linnade Liit osaleb projektis CPTED (Crime Prevention through Environmental Design), mille eesmärgiks on õppida linnaplaneerimises ja elamupiirkondade kavandamisel turvalisust looma ja riske maandama.

Politsei- ja Piirivalveameti juhitava projekti peamiseks eesmärgiks on arendada tänaseid linna- ja elukeskkonna planeerimise meetodeid ning seeläbi ennetada ja vähendada kuritegevust. Projekti tulemusel kujuneks ühtne süsteem ja töövõtted, kuidas läbi linnaplaneerimise turvalisust suurendada. Samuti annab projekt osalejariikidele antud valdkonnas hea rahvusvahelise koostöökogemuse.  

Projekti raames toimuvad koolitused on peamiselt mõeldud politseinikele, kes kohalikke omavalitsusi turvalisusküsimustes nõustavad.  

Õppejõududena on projekti kaasatud linnaplaneerimise tippspetsialistid Eestist, Soomest ja Hollandist. Koolitustel antakse edasi nii teiste riikide head praktikat kui ka teoreetilisi teadmisi, kuidas elamupiirkondade või avaliku ruumi läbi mõeldud planeerimisega turvalisust suurendada. Näiteks, kuidas planeerida inimeste peamised liikumisteed, hoonestus, valgustus, parkimine jne. Projekti käigus koostatakse ka õppematerjalid, käsiraamatud ja juhendid, mille abil tulevikus edasi koolitada ametnikke väljaspool projekti. Linnaplaneerimise teema saab ka osaks Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku õppest.

Koolituse läbinud korrakaitse esindajad oskaksid paremini panustada kohalike omavalitsuste detailplaneeringute  protsessi ning anda oma praktilise kogemuse ja teoreetiliste teadmiste baasilt head nõu. Planeerijad aga omalt poolt teaksid paremini turvalise planeerimise põhimõtteid ja oskaksid nõu küsida. Üks projekti oluline osa on ka koostöökontaktide loomine planeerimise eest vastutavate spetsialistide ja politsei vahel nii Eestis kui ka teistes partnerriikides.

Projekt kestab kokku 24 kuud ning lõppeb 2015. aasta novembris. Lisaks PPAle ja Eesti Linnade Liidule osalevad projektis ka Justiitsministeerium, Siseministeerium, Sisekaitseakadeemia, Eesti Naabrivalve, Harju Maavalitsus, Soome, Läti ja Leedu politsei.  


http://www.politsei.ee/dotAsset/309286.jpg

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme
of the European Union

 

Lisainfot on võimalik leida ka Linnade Liidu kodulehelt http://ell.ee/cpted-projekt/