Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 15. oktoober 2013

Dokumendihalduse statistikaDokumendihalduse uuendatud statistika
MKMi kodulehel seisuga 01.10.2013.
http://www.mkm.ee/statistika-2/

DVK üldine statistika:
http://www.mkm.ee/dokumendivahetuskeskuse-uldine-statistika-seisuga-01012013/

Olulisemad näitajad:
2013. aastal seisuga 1.10.2013 on üle DVK saatmisi 219 374, mis on 12 % rohkem
saatmisi kui 2012. aastal kokku (195 592).

Käesoleval aasta kolme esimese kvartali jooksul on asutused hoidnud kokku 612 053 eurot.

DVKga liitunud asutused:
http://www.mkm.ee/dvkga-liitunud-asutuste-statistika-asutuste-gruppide-loikes/

DVKga mitteliitunud asutuste % on jäänud samaks võrreldes 01.07.2013. Vähesel
määral on kasvanud DVKd kasutavate asutuste osakaal, mis võib tuleneda suures osas
sellest, et arvesse läks periood alates 01.01.2013-01.10.2013.

DVK kaudu saadetud dokumendid ja saavutatud kokkuhoid:
http://www.mkm.ee/dvkga-kaudu-saadetud-dokumentide-mahud-ja-kokkuhoid-asutuste-gruppide-loikes-2/

Olulisemad näitajad:
01.10.2013 seisuga on 2012. aasta dokumentide mahu ületanud linna ametiasutused
(146%), valla ametiasutused (127%), avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja nende
asutused (110%)ja valitsusasutused (sh Kaitsevägi) (105%).


Parimate soovidega,
Relika Metsallik-Koppel

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Infoühiskonna teenuste arendamise osakonna nõunik