Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 11. juuni 2013

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus liitus Euroopa Komisjoni poolt ellukutsutud „Tarkade Linnade ja Kogukondade Osapoolte Koostöökoguga“.Euroopa Komisjoni algatuse „Targad linnad ja kogukonnad“  initsiatiiv tuleneb peamiselt Euroopa Liidu kliimapoliitika eesmärkidest, täpsemalt Euroopa Strateegiliste Energiatehnoloogiate Kava elluviimisest.

PRESSITEADE  - Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus liitus  Euroopa Komisjoni „ Tarkade Linnade ja Kogukondade Osapoolte Koostöökoguga“  (The Smart Cities Stakeholder Platform)

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus liitus Euroopa Komisjoni poolt ellukutsutud „Tarkade Linnade ja Kogukondade Osapoolte Koostöökoguga“.  

Euroopa Komisjoni algatuse „Targad linnad ja kogukonnad“  initsiatiiv tuleneb peamiselt Euroopa Liidu kliimapoliitika eesmärkidest, täpsemalt Euroopa Strateegiliste Energiatehnoloogiate Kava elluviimisest. Algatus on seotud Euroopa Liidu konkurentsivõime strateegia 2020 targa ja säästva kasvu eesmärkidega - sealhulgas 20% suurema energiasäästu ja taastuvenergiaallikate kasutamise saavutamise ning kasvuhoonegaaside õhkupaiskamise vähendamisega.

5-7 juunil Budapestis toimunud võrgustiku 2013 aasta üldkoosolek  tõi kokku erinevad tarkade linnade planeerimise ja arendamise osapooled, et vahetada ideesid ja kogemusi linnade energiatõhususe parandamiseks. Töörühmade liikmed esitlesid eelnevalt tehtud tööd erinevatest huvirühmadest publikule. Kohal olid nii linnade esindajad ja planeerijad, tehnoloogia firmad kui ka poliitika kujundajad. Samuti kuulutati välja uus töörühm tarkade linnade info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas.

Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnastumispoliitika juhi Charlina Vitcheva sõnul on antud initsiatiiv äärmiselt oluline: „ Tarkade linnade tegevuse planeerimisel on laiemas linnastumise raamistikus väga oluline osa.“

Üldkogul osalenud Rakvere  Targa Maja Kompetentsikeskuse arengu ja koolitusosakonna juhi Andres Jaadla sõnul loob Euroopa Komisjoni initsiatiiv võimalused just regionaalseks teadmistepõhiseks arenguks linnade heaks tulevikuks.

Rakvere Kompetentsikeskus näeb siin selgelt oma kohta. Keskus soovib võrgustikus aktiivselt kaasa lüües pakkudes teadmistepõhiseid lahendusi energia  targaks kasutamisel  hoonetes. "Just energia tark ja intelligentne kasutamine, koostöö ettevõtjate, ülikoolide, teadusasutuste ja omavalitsustega - see on tuleviku säästvate linnade majanduse edu alus," sõnas Jaadla.

Linnad väärtustavad järjest enam innovaatilised tehnoloogiaid. Üldkogul loodud  kontaktide abil  loodab Targa Maja Kompetentsikeskus tugevdada keskuse valdkondlike rahvusvahelisi sidemeid ja leida häid partnereid tulevikuks. Üldkogu võõrustaval Budapesti linnal oli esile tuua mitmeid häid praktikaid, kuidas energiat arukalt  kasutada. Kohtumisel Budapesti abilinnapea ja Ungari Parlamendi liikme Gabor Bagdy ja Andres Jaadla vahel olid kõne all Rakvere kompetentsikeskuse arengud ja eelkõige võimalik koostöö tulevikus Euroopa tasandil .

Koostöökogu senise töö materjalidega on võimalik tutvuda siin:
http://eu-smartcities.eu/publications

Viimastel aastatel on SmartCity (tark või nutikas linn ja planeerimine) märksõnaga tähistatud teadus ja arendustegevuste hulk  märgatavalt kasvanud. On koostatud mitmeid huvitavaid algatusi ja pilootprojekte. Märgilise tähendusega on näiteks rahvusvahelise standardiorganisatsiooni (ISO) käesoleva aasta esinumber, mis on tervikuna pühendatud SmartCity temaatikale. Sealt võib leida ka ambitsiooni vastavate standardite loomiseks. Ülemaailmselt on mitmed linnad endale SmartCity lööklauseks teinud, nende seas Amsterdam, Berliin, Stockholm, Madrid jpt.

Osalemist Euroopa „Tarkade linnade ja kogukondade“ algatuses on peetud Eestile oluliseks ka Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis aastateks 2011-2015. Kaasalöömine selles algatuses võimaldab Eesti linnadel kasutada edumeelsemate Euroopa linnade seniseid kogemusi ja parimaid praktikaid. Samuti on Eestil omalt poolt kindlasti potentsiaali olla arvestatavaks partneriks „tarkade“ ja energiasäästlike tehnoloogiate ning planeerimismeetodite edasiarendamisel

Täiendav info
Andres  Jaadla
www.rakveretarkmaja.ee