Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 8. mai 2013

KOV koostööInter-Municipal Cooperation: Possibility for Advancing
Local Democracy and Subsidiarity in Estonia


Sulev Mäeltsemees, Mikk Lõhmus and Jüri Ratas
Tallinn University of Technology, Estonia

Sulev Mäeltsemees, Mikk Lõhmus and Jüri Ratas. 2013. “Inter-Municipal Cooperation: Possibility for Advancing
Local Democracy and Subsidiarity in Estonia.” Halduskultuur
– Administrative Culture 14 (1), 73-97.