Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 21. veebruar 2013

Omavalitsuste võimalused EL finantsperioodil 2014-2020Neljapäev, 14. veebruar
Saal Bolero 2


10.00-14.40
 
Moderaator: Toivo Riimaa, Eesti Linnade Liidu asedirektor

10.00-11.00 Provintsilinnast tuntuks - Malmö edulugu
Ilmar Reepalu, Malmö linnapea

11.00-11.45 Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise
ettevalmistamine

Kadri Tali, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja

11.45-12.15 Euroopa Liidu eelarve arengud
Uno Silberg Dr., EL Regioonide Komitee liige, Eesti Sisekaitseakadeemia
Finantskolledži direktor

12.15-12.45 Euroopa Liidu territoriaalne koostöö Eestis: tulemuslikkus ja vajadused
Veiko Sepp, TÜ Euroopa Kolledži rakenduslike sotsiaaluuringute keskus RAKE

12.45-13.20 Lõuna

13.20-13.50 Norra ja Euroopa majanduspiirkonna toetused 2009-2014                   
Ülle Lobjakas, Rahandusministeeriumi EL struktuuri- ja välisvahendite osakonna nõunik

13.50-14.20 Kodanike Euroopa programm
Maris Pajula, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali programmi koordinaator

14.20-14.40 Riskide maandamine läbi EL  programmi
Karin Tammemägi, Põhja-Tallinna linnaosa vanem