Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 3. märts 2013

Naiste ja meeste roll kohalikus elusNeljapäev, 14. veebruar
Saal Allegro


10.00-16.00

Teema on kavandatud avaliku - ja ärisektori ning vabaühenduste loovale võrgustikule,  
kõigile riigikogu ja volikogu liikmetele, linna ja vallajuhtidele, ministritele. Erinevate
valdkondade spetsialistidele kõikides sektorites sh eelarve-finantsspetsialistile abiks
mehi ja naisi ja nende vajadusi arvestava eelarve koostamisel kohalikus omavalitsuses ja
ministeeriumites. Arengu kavandamisel ja planeerimisel meeste ja naiste erinevate
rollidega arvestamine. Käsitletakse arengukavade ja  strateegiate vahelisi seoseid ja
kooskõla, poliitikate kujundamisel arvestades naiste ja meeste rolliga kohalikus elus.

Naised ja mehed, töö - ja eraelus, müüdid ja karm tegelikkus

Moderaator: Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor  

10.00-10.30  Naised ja mehed ning kohalik areng
Uno Silberg, dr (maj) Sisekaitseakadeemia finantskolledži direktor; EL Regioonide
Komitee liige

10.30-11.00   Soolisest võrdõiguslikkusest riigi- ja kohalikul tasandil
Liina Kanter, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja

11.00-11.30  Erinevad seadused, üks eesmärk
Ülle-Marike Papp, Tallinna Ülikooli lektor

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Paneeldiskussioon: Mis sebra ja mis tõmblukk?
Modereerib Märt Treier ERR
Osavõtjad :
Riigikogu liikmed :
- Heljo Pikhof  SDE; 
- Kadri Simson KE; 
- Margus Tsahkna IRL;
- Valdo Randpere RE.
Kommenteerib Ilmar Reepalu Malmö linnapea; SALAR, Rootsi omavalitsuste liidu  
aseesimees; EL Regioonide komitee asepresident ja Agu Laius KÜSK, Rae
vallavolikogu esimees

13.15 – 14.00  Lõuna

Naiste ja meestega arvestamine ja nende kaasamine kohalikes omavalitsustes

Moderaator:  Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)

14.00-14.30  Euroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus ja
Eesti suhestumine hartaga             
Riina Kütt, AHA Keskus, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud 

14.30-15.00 Võrdõiguslikkuse aspekt omavalitsuse eelarves
Liivi Pehk, ENUT

15.00-15.15   Kohvipaus

15.15-15.35  Võrdõiguslikkus kohalikus omavalitsuses Kuressaare linna näitel
Urve Tiidus, Riigikogu liige 

15.35-15.50  Põhjamaade kogemus : SALAR film - Soolise võrdõiguslikkuse tööriistad
kohalikele omavalitsustele (ingliskeelne, tõlkega). Sissejuhatus - Imar Reepalu Malmö
linnapea, Rootsi omavalitsuste liidu (SALAR)  aseesimees

15.50-16.00  Kokkuvõtted päevast ja soovitused kohalikele omavalitsustele
Ott Kasuri ja Reet Laja